Sveriges R-tal ökade – Tegnell inte oroad

R-talet för covid-19 i Sverige har under delar av augusti stigit över 1.0, enligt Folkhälsomyndigheten. Arkivbild.
R-talet för covid-19 i Sverige har under delar av augusti stigit över 1.0, enligt Folkhälsomyndigheten. Arkivbild.
CoronavirusetTT

Efter en period av minskande smittspridning steg Sveriges så kallade R-tal under första halvan av augusti. Under en sammanhängande period låg R-talet återigen över 1.0, vilket är ett tecken på att smittan ökade.

Det har ökat efter den snabba nedgången vi hade i juli. Det är framförallt bland de unga vuxna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell som påpekar att R-talet nu sjunkit igen.

Annons

Annons

'Det viktigaste är att talet inte fortsatt uppåt', säger statsepidemiolog Anders Tegnell om att R-talet stigit under första halvan av augusti. Arkivbild.
"Det viktigaste är att talet inte fortsatt uppåt", säger statsepidemiolog Anders Tegnell om att R-talet stigit under första halvan av augusti. Arkivbild.

Det så kallade R-talet är ett mått på hur snabbt en smitta sprider sig. Ju högre R-tal, desto högre smittspridning. Den gräns man ofta talar om är 1.0. Ligger R-talet under 1.0 så betyder det att varje sjuk person smittar mindre än en person vardera, vilket är ett tecken på att smittan är på väg att avstanna.

Sedan mitten av juni har Sveriges R-tal för covid-19 sjunkit långsamt, och legat relativt stadigt under 1.0. I juli var siffran nere på runt 0.5. Men sedan vände det återigen uppåt. En dryg vecka in i augusti hade talet stigit till över 1,2.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell stod framförallt unga vuxna för den tilltagande smittspridningen.

Den ökning vi såg i början av augusti har främst drabbat personer i åldern 20-40 år som inte riktigt följer de rekommendationer som finns på plats.

TT: Är det oroande att R-talet tog den vändningen?

Vi vill så klart komma ner till så låga nivåer som möjligt. Men det är inte direkt oroande, framförallt för att det inte har drabbat sjukvården eller äldrevården i någon större utsträckning. Det viktigaste är att talet inte har fortsatt uppåt, säger Anders Tegnell.

Sjunkit igen

Sveriges R-tal var som högst i mars, då det närmade sig 1.7.

Efter ökningen i början av augusti har dock talet sjunkit igen, och enligt Anders Tegnell ligger det än en gång under den uppmärksammade 1.0-gränsen.

R-talet är ett sätt att beskriva den kurva vi också ser. Det var en snabb minskning under juli, en liten ökning under augusti och nu är det nere under ett igen.

Anders Tegnell lyfter fram att det dock fortfarande finns stora regionala skillnader.

Skåne och Gotland är två regioner där antalet konstaterat smittade har ökat de senaste veckorna. Samtidigt ser smittspridningen ut att ha avstannat på andra håll, som i det tidigare hårt drabbade Stockholmsområdet.

Det är väldigt blandat. Man måste se helheten.

Annons

Annons

"Måste se helheten"

R-talet har ofta beskrivits som ett viktigt mått om man vill följa pandemins utveckling. Men enligt Anders Tegnell är det viktigt att också väga in andra parametrar för att få en heltäckande bild.

Det finns inget enstaka mått man kan luta sig mot. Det här är ett av många man kan använda. Kurvans lutning över tid, och att vi ligger på helt andra nivåer än innan juli, är det som är viktigast.

TT: Tycker du att det har varit för mycket fokus på just R-talet?

Alla gånger vi fastnar på ett mått, oavsett vilket det är, så blir det fel. Det finns inte ett mått som är bättre än något annat. Alla har fördelar och brister.

TT: Vilka andra mått kan man titta på?

Man kan till exempel titta på hur kurvan utvecklas över tid, det totala antalet fall, hur många som läggs in på iva, hur det ser ut på äldreboendena. Nästan ingen smittas på äldreboenden längre, säger Anders Tegnell.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons