-
+

Swedbank tappar marknadsandelar

Swedbank, med vd och koncernchef Jens Henriksson, redovisar bokslut. Arkivbild.
Swedbank, med vd och koncernchef Jens Henriksson, redovisar bokslut. Arkivbild.
EkonomiTT

Swedbank tappar marknadsandelar på bolånemarknaden. Samtidigt pressas räntemarginalerna mer än väntat för storbanken.

Swedbank-aktien faller efter bokslutet för 2020.

Annons

Annons

Det blev tummen ned från börsen, trots ett något bättre resultat än väntat för Swedbank för fjolårets fjärde kvartal.

Vd Jens Henriksson flaggar även för mer utdelning ovanpå det förslag som nu lagts fram av styrelsen. Men det hjälper inte heller.

Räntenettot pressas

Av bokslutet framgår att räntenettot pressas nedåt. Och nedgången är större än väntat i fjärde kvartalet.

Högre avgifter till Riksgäldskontoret för insättningsgarantin är en faktor som nämns av banken. Men det var även en effekt av det låga ränteläget och det stora inflödet av insättningar, vilket trycker ned marginalen i bolåneaffären.

Swedbank-aktien har vid lunchtid fallit med över 4 procent, medan andra bankaktier ligger på plus, i linje med en allmän börsuppgång.

Styrelseförslaget om utdelning i år på totalt 7:25 kronor – för både 2019 och 2020 – ligger i linje med nya rekommendationer från FI som säger att bankerna kan dela ut 25 procent av nettoresultatet för de båda åren.

Vi vill dela ut mer till våra aktieägare, i enlighet med vår utdelningspolicy. Vi följer utvecklingen och kommunikationen från FI, säger vd Jens Henriksson.

Ökad smittspridning och striktare restriktioner har drabbat både företag och privatpersoner, konstaterar Swedbank i rapporten.

Annons

Annons

Böter och kreditförluster

Det kommer att dröja innan det går att överblicka effekterna, enligt Henriksson. Men han konstaterar samtidigt att Swedbanks intjäning har varit stabil över året som helhet.

Till och med under de här extrema omständigheterna, säger han.
Men sammantaget är resultatet svagare än vanligt.

För helåret handlar det bland annat om ovanligt stora reserveringar för befarade kreditförluster och böterna på fyra miljarder för brister i bankens hantering av problem med penningtvätt i Baltikum.

Swedbank brottas även med en långvarig trend nedåt på den lukrativa bolånemarknaden. Banken har sedan 2019 års turer kring penningtvättsproblemen i Baltikum haft problem att upprätthålla sin ställning som nummer ett på denna marknad i Sverige.

Marknadsandelen i befintlig bolånestock ligger på cirka 23 procent, men i nyutlåningen hamnar Swedbank betydligt lägre.

Nu har vi legat runt 15 procent av nyförsäljningen. Så vi har en bit kvar, säger Henriksson.

Högre aktivitet

Det är samtidigt oklart vad penningtvättsnotan slutar på.

Vi har ständig kontakt med amerikanska myndigheter. Vi kan i dag inte göra någon ny bedömning om huruvida vi skulle få böter eller inte. Och om vi skulle få böter kan vi inte göra någon bedömning av storleken på dessa, säger Henriksson.
Vi svarar på frågor och har haft något högre aktivitet i det här kvartalet än tidigare, tillägger han när TT ber honom redogöra för läget.

Men det är inte bara i USA utredningar med koppling till penningtvättshärvan pågår.

FI och Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder om Swedbank och den dåvarande ledningen bröt mot insiderregler i samband med avslöjandet av misstänkt penningtvätt inom banken i början av 2019.

Åklagare i Estland undersöker misstänkt penningtvätt och annan möjlig kriminell verksamhet i Swedbanks dotterbolag i Estland – även om finansmyndigheten i Estland nyligen gett tummen upp för Swedbanks åtgärdspaket och meddelat att tillsynen av Swedbank framöver kommer att ske inom det löpande arbetet.

I samband med bokslutet meddelar Swedbank att ett nytt holdingbolag, där Jens Henriksson blir ordförande, tar kontroll över koncernens tre baltiska bolag.

Vi vill både stärka de lokala bankerna i Estland, Lettland och Litauen och trycka ned beslutskraft så att det hänger ihop med den legala strukturen. Samtidigt stärker vi också översikten, säger Henriksson.

Stryper utlåning till olja och gas

Swedbank stryper även bankens utlåning till delar av olje- och gasindustrin, i linje med en strategisk översyn. Enligt Henriksson ska Swedbank inte längre finansiera vad han kallar "okonventionell utvinning av fossila bränslen".

Det innebär stopp för utlåning till företag verksamma inom skifferolja, arktiska olje- och gasprojekt eller oljesand.

Och vi kommer inte att ge ny finansiering för prospektering av nya olje- och gaskällor i nya oljefält. Men vi gör ett undantag för de kunder som har en affärsstrategi i linje med Parisavtalet, säger Henriksson.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss