A-
A+

Swedbank tappar på bolån - aktien föll

Swedbanks vd Jens Henriksson. Arkivbild.
Swedbanks vd Jens Henriksson. Arkivbild.
EkonomiTT

Kvartalsvinsten överraskade positivt men Swedbanks aktie föll tungt på Stockholmsbörsen.

På den heta bolånemarknaden har banken svårt att hänga med i konkurrensen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Sammantaget är det ett starkt resultat i en tid med stora utmaningar, säger Jens Henriksson, vd för Swedbank, på en telefonkonferens med journalister.

Bankens lönsamhet förbättrades och avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 12,8 procent.

Det är mycket starkt i jämförelse med mina europeiska kollegor och konkurrenter, säger Jens Henriksson.

Marknaden missnöjd

Men investerarna var inte lika nöjda och aktien sjönk tre procent på Stockholmsbörsen.

Banken kom in med en bättre än förväntad rapport men kvaliteten på de rader som kom in bättre var ganska låg. Det påverkar inte helårsestimaten nämnvärt. Däremot, det man samtidigt ser är att Swedbank inte har lyckats vända det negativa affärsmomentum vi ser på flera håll i banken. Det är väldigt problematiskt och jag tror att det är det som gör att aktien handlas ned, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank.

Rörelsevinsten före kreditförluster och nedskrivningar på 6,4 miljarder kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 862 miljoner kronor motsvarande period förra året. Resultatet efter skatt vände till en vinst på 4,97 miljarder kronor, från förlusten på 1,7 miljarder kronor i fjol. Väntat var ett nettoresultat på 4,4 miljarder kronor, enligt en prognossammanställning från Refinitiv.

Intäkterna ökade under kvartalet, till 11,4 miljarder kronor, samtidigt som kostnaderna och kreditförlusterna minskade kraftigt, vilket anges som den främsta förklaringen till resultatförbättringen.

Annons

Annons

Hård konkurrens

Men trots att bankens lönsamhet är stark i jämförelse med konkurrenterna har Swedbank svårt att hänga med i konkurrensen om bolånekunderna på den heta bostadsmarknaden, särskilt i storstadsområdena.

Utlåningen inom bolån växte, men vi växte inte i takt med marknaden, säger Jens Henriksson.

Under kvartalet ökade bankens bolåneutgivning med 3,8 procent medan marknaden i stort ökade drygt 6 procent.

Marknaden går väldigt fort och många objekt försvinner redan på visningsdagen eller innan. Vi har inte varit tillräckligt snabba från att vi ger ett bolånelöfte till ett konkret erbjudande, säger Jens Henriksson.

Han nämner exempelvis sådant som för långa telefonköer som gjort att potentiella kunder helt enkelt lagt på luren.

Det totala marknadsandelen på bolån ligger kvar på 23 procent, vilket är samma nivå som tidigare kvartal.

Vidtar åtgärder

Swedbank ska nu arbeta mer intensivt för att sätta in åtgärder så att banken kan försvara sin marknadsposition, enligt vd.

Vi vidtar ett antal åtgärder. Vi kommer att anställa mer folk. Vi ser till att vi halverar tiden från ett bolånelöfte till att vi tar fram det (bolåneerbjudandet), säger Jens Henriksson.

Trenden på bolånesidan har varit negativ för Swedbank under en längre period, där nya aktörer tagit sig in och utmanat storbankerna. Men Jens Henriksson anser inte att banken har tagit kunderna för givna. Och prismässigt tycker han att Swedbank står sig i konkurrensen.

Det är inte där det ligger. Det handlar om att marknaden går så oerhört fort. Kunderna vill att det ska gå fort och då har vi inte varit tillräckligt bra på detta, säger han.
Swedbanks delår i siffror (miljoner kronor om inget annat anges)
Kvartal 1, 2021 Kvartal 1, 2020
Räntenetto 6 451 6 686
Provisionsnetto 3 360 3 223
Totala intäkter 11 402 10 232
Totala kostnader 4 974 9 370
Resultat före kreditförluster och nedskrivningar 6 428 862
Kreditförluster 246 2 151
Resultat före skatt 6 182 -1 289
Periodens resultat 4 974 -1 687
Källa: Swedbank

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

premium_musicquiz_v1

Är det din tur att vinna?