Trendbrott bland stadigt ökande avgifter

Det är stora skillnader i avgifter för avfallshämtning, avlopp, el och uppvärmning mellan Sveriges kommuner, visar Nils Holgersson-rapporten. Arkivbild.
Det är stora skillnader i avgifter för avfallshämtning, avlopp, el och uppvärmning mellan Sveriges kommuner, visar Nils Holgersson-rapporten. Arkivbild.
EkonomiTT

De totala kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp samt sophämtning har minskat med 1,8 procent sedan förra året, visar Nils Holgerssonrapporten. Det är ett trendbrott. Under de 25 år som avgifterna i kommunerna har jämförts har det bara skett en gång tidigare.

Annons

www.krisinformation.se

Annons

www.krisinformation.se
Det som gör att de totala kostnaderna minskar är att elhandelspriset har minskat väldigt kraftigt. Men elhandelspriserna går upp och ner så nästa år kan de gå upp kraftigt, därför pekar vi på att de andra avgifterna ökar, säger Hans Dahlin.

Han är ordförande i Nils Holgerssongruppen som sedan år 1996 varje år ger ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".

Stora skillnader

I rapporten jämförs kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i landets 290 kommuner.

Elmarknaden är konkurrensutsatt till skillnad från marknaderna för elnät, avfall, vatten och avlopp (VA) och fjärrvärme där det är monopol, och där har avgifterna de senaste tio åren ökat mer än den allmänna kostnadsutvecklingen.

Dessutom fortsätter priserna för värme, avfall, vatten och avlopp (VA) att variera över landet. Den som bor i Nordanstigs kommun, som har de högsta avgifterna, betalar i genomsnitt 1 000 kronor mer i månaden än i Borlänge, som har de lägsta avgifterna.

Det är anmärkningsvärt stora skillnader mellan leverantörerna. Vi belyser det, eftersom vår förhoppning är att den här rapporten ska bidra till lokal samverkan och debatt. Rapporten ger likvärdiga kommuner möjlighet att jämföra sina avgifter, säger Hans Dahlin.

Det ger en möjlighet för fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och deras intresseorganisationer att sätta press på de bolag som tar ut elnäts- eller VA-avgifter.

Utifrån rapporten kan man ha en diskussion med bolagen om varför de ligger så högt, eller höjer avgifterna så mycket. Vi ser till exempel en kraftig ökning av VA-avgifterna. I 38 kommuner ökar de med mer än 10 procent, vilket är ganska anmärkningsvärt, säger Hans Dahlin.

Annons

Annons

Förebygga chockhöjningar

Där det sker chockhöjningar av avgifterna anser han att man kan ta upp en diskussion om hur bolagen planerar sina investeringar och se om avgiftshöjningen kan delas upp på flera år.

Han pekar på att elnätspriserna har sjunkit det senaste året.

Det är inte vanligt. De senaste åren har elnätspriserna ökat väldigt kraftigt.

Orsaken till sänkningen av elnätsavgifterna kan vara den elnätsreglering som börjat gälla i år. Regleringen innebär att Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet, har skärpt villkoren för elnätsbolagen och satt ett tak för hur höga avgifter de får ta ut.

Vi i Nils Holgerssongruppen menar att regleringen ska gälla utan inskränkningar så att vi får till både stabila elnät och rimliga priser.
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons