TT-FLASH: Stödpaket föreslås

-

Förtydligande: Stödpaketet på 2,5 miljarder kronor till kultur och sport är regeringens förslag i budgetförhandlingarna.

Annons