A-
A+

Tuff utmaning få sista procenten till förskolan

Förskola är vardag för de flesta små barn. Men mer än 20 000 barn (3-5 år) deltar inte i förskolans verksamhet. Arkivbild.
Förskola är vardag för de flesta små barn. Men mer än 20 000 barn (3-5 år) deltar inte i förskolans verksamhet. Arkivbild.
UtbildningTT

Barn som inte går i förskola har en bräckligare social bakgrund än de barn som är inskrivna där. Barnen utanför förskolan har till exempel föräldrar med lägre inkomst och kortare utbildning.

Annons

Annons

Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som låtit ta fram statistik om de cirka 22 000 barn i åldern tre-fem år som inte går i förskolan. Siffrorna visar att familjer som av någon anledning valt bort förskolan i högre grad är nyinvandrade och har lägre utbildningsnivå. Föräldrarna har en lägre inkomst och det är vanligare med ekonomiskt bistånd.

Den stora majoriteten tre-, fyra- och femåringar är inskrivna i förskolan: 95 procent. Men från och med nästa höst ska varje kommun försöka få med de sista procenten, genom uppsökande verksamhet. "Det är en viktig uppgift, eftersom mycket tyder på att barn som inte går i förskolan högre grad har behov av ta del av förskolan och dess kompensatoriska roll", skriver SKR i rapporten Öppna jämförelser.

Tuff utmaning

Men utökningen kräver mer personal, vilket kan bli en tuff utmaning.

Ju mer man breddar själva uppdraget, desto mer ska göras med samma bemanning om vi inte lyckas rekrytera. Har du inga förskollärare eller ytterst få i en verksamhet och inte heller så många med barnskötarutbildning, då sänks förmågan att leverera en hög kvalitet, säger avdelningschef Monica Sonde vid SKR till Svenska Dagbladet.

Annons

Annons

Stora skillnader

Rapporten Öppna jämförelser visar också att tillgången på förskollärare varierar stort i landet. En legitimerad förskollärare ansvarar för undervisningen i förskolan, och tillgången ses som ett viktigt kvalitetsmått. På riksnivå har varje heltidsanställd förskollärare 12,5 barn. Men spannet på kommunnivå sträcker sig från sju till 25 barn per heltidsanställd förskollärare. Sämst är tillgången i landsbygdskommuner och storstäder.

Enligt SKR finns det också stora skillnader mellan kommunal och fristående verksamhet. I de kommunala förskolorna går det 11,7 barn per förskollärare medan motsvarande siffra för fristående förskolor är 16,7 barn.

Förskollärarna är den största personalgruppen i förskolan och utgör 40 procent. Andra i arbetslagen är till exempel barnskötare (gymnasieutbildning). Sett till all personal gick det förra året 5,1 barn per heltidsanställd.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova Premium i en månad för endast en krona.