-
+

Vården ska bli bättre på långtidscovid

Regeringen, med socialminister Lena Hallengren (S) i spetsen, vill att sjukvården ska få stöd att ta hand om patienter med långvariga symtom av covid-19.
Regeringen, med socialminister Lena Hallengren (S) i spetsen, vill att sjukvården ska få stöd att ta hand om patienter med långvariga symtom av covid-19.
CoronavirusetTT

Annons

Annons

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett stöd för hur sjukvården bäst ska behandla patienter med långdragna symtom efter covid-19, så kallad långtidscovid.

Under ett helt år nu, har vi haft många som har drabbats (av covid-19) och allt efter det att tiden går blir det uppenbart att det är många som får leva med långvariga symtom av den här sjukdomen. Då är det viktigt att Socialstyrelsen uppdaterar sin kunskap om den här gruppen och ger vården det stöd som den behöver för att kunna behandla de här patienterna, säger socialminister Lena Hallengren (S).

TT: När ska ett sådant stöd finnas på plats?

Uppdraget ska delredovisas i slutet av maj och i oktober ska det slutredovisas. I uppdraget ingår också att Socialstyrelsen ska ta fram statistik och följa upp den här gruppen.

I december presenterade Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) en genomgång av den vetenskapliga litteraturen kring långvariga symtom av covid-19. Den visade att problemet finns och att symtomen är många och varierande, även om det i dagsläget är svårt att säga hur vanligt förekommande det är.

SBU definierade långtidscovid som symtom som finns kvar sex veckor eller längre efter insjuknande i covid-19.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss