Världens skogar fortsätter att minska

Skövlad regnskog på Sumatra. Av låglandsregnskogar återstår bara några procent, och många djurarter är sannolikt redan utdöda. Arkivbild.
Skövlad regnskog på Sumatra. Av låglandsregnskogar återstår bara några procent, och många djurarter är sannolikt redan utdöda. Arkivbild.
MiljöTT

Annons

Annons

Annons

Annons

Den globala avskogningen har bromsat in något under de senaste åren, men är fortfarande omfattande och ett stort hot mot den biologiska mångfalden på jorden. Det framgår av Världsnaturfondens senaste rapport Deforestation Fronts.

Två tredjedelar av avskogningen sker i tropiska och subtropiska områden i Sydamerika, Afrika söder om Sahara, Sydostasien och Oceanien. Där försvann under åren 2004–2017 skog från en sammanlagd yta lika stor som hela Marocko.

Ungefär hälften av de känsliga skogsområden som har analyserats i rapporten har dessutom blivit fragmentiserade, vilket gör dem extra sårbara för exempelvis bränder och fortsatt exploatering.

Den främsta orsaken till avskogningen är omvandling till jordbruksmark, ett ohållbart skogsbruk samt anläggning av vägar och gruvor.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons