A-
A+

Vattnet i fara när klimatet förändras

Tillgången till rent vatten bedöms vara hotad på sikt, när klimatet förändras. Arkivbild.
Tillgången till rent vatten bedöms vara hotad på sikt, när klimatet förändras. Arkivbild.
VattenTT

På sikt är tillgången till rent vatten i Sverige i fara.

Klimatet hotar, gifter sipprar ut i föråldrade ledningar – och frågan faller mellan för många stolar, enligt Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien.

Annons

Annons

I dagsläget har Sverige både bra kvalitet på vatten och en god försörjning. Men när vädret blir mer extremt rubbas vattnets kretslopp och systemet sätts på prov.

Som vi har sett de senaste åren, både i form av torka på Öland och Gotland och nu senast skyfall i Gävle, kommer det med klimatförändringarna bli mer tät och lokal nederbörd och också tätare torrperioder, säger Tord Svedberg, som lett ett projekt om hållbar vattenförsörjning vid det fristående expertorganet Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Han beskriver hotet mot vattenförsörjningen som nära, om än inte akut i dagsläget.

Växande kostnader

I Sverige finns vattenledningar som tillsammans skulle kunna ledas närmare fem varv runt jorden, men de börjar bli gamla. Branschorganisationen Svenskt Vatten har beräknat att de totala kostnaderna för kommunala vatten- och avloppssystem nästan kommer att fördubblas fram till år 2040.

Det är rätt stora investeringar som krävs, både för att reparera men också för att bygga ut, säger Tord Svedberg.

IVA:s projekt har resulterat i en rapport som ska lämnas över till regeringen. I den föreslås en sammanhållen strategi för att säkra vattenförsörjningen.

Framför allt pekar experterna på att det i dag inte är tydligt vem som bär det största ansvaret för detta.

Vi säger att det finns för många stuprör och för få hängrännor. Det finns nio departement och ett stort antal myndigheter som hanterar vattenfrågorna. Vi tror inte att de går att samla på ett enda departement, men de bör samlas på färre och en myndighet bör få ett övergripande ansvar för frågor som rör sötvattnet, säger Svedberg.

Havs- och vattenmyndigheten ligger närmast till hands, anser IVA.

Annons

Annons

Behövs samarbete

Dessutom rinner vattnet mellan kommunernas ansvarsområden – genom större avrinningsområden där problem kan hamna nedströms på andra sidan kommungränsen. Små kommuner har inte tillräckliga resurser och regelverket hindrar ordentlig samordning kring vattnet mellan flera kommuner.

Vi försöker lyfta fram de lågt hängande frukterna, det vi borde kunna göra redan nu: Se över plan- och bygglagen, se över att vi får en bättre samverkan mellan kommuner och att samla ansvaret för förvaltningen, säger Tord Svedberg.

En referensgrupp med representation från samtliga riksdagspartier har följt projektet. IVA vill att de enas bakom en konkret tidsplan, Vattenplan 2045, för att undvika att åtgärder skjuts fram i tiden.

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

Prova vårt medlemskap i en månad för endast en krona!