A-
A+

WHO kräver dubbelt så ren luft

Utsläpp från trafiken är en av de största källorna till föroreningar i luften. Arkivbild.
Utsläpp från trafiken är en av de största källorna till föroreningar i luften. Arkivbild.
MiljöTT

Luften är för dålig i Europa. Därför rekommenderar WHO i nya riktlinjer för luftföroreningar att gränsvärdena sänks till hälften av den tidigare miljökvalitetsnormen.

Annons

Annons

Halterna av luftföroreningar är fortsatt för höga i de flesta europeiska länder, slår Europeiska miljöbyrån (EEA) fast sedan man analyserat data från över 4 500 miljöstationer i 40 länder runt om i Europa.

På grund av luftföroreningar dör årligen sju miljoner människor i förtid världen över.

Alla på planeten har en fundamental rätt att andas ren luft, säger Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa, vid en presskonferens och uppmanar alla världens ledare att följa de nya riktlinjerna.

"Ordentlig inskärpning"

För att mäta halterna av föroreningar i luften används enheten ug/m3, mikrogram per kubikmeter. I WHO:s nya rekommendationer som presenteras i dag föreslår man ett årligt gränsvärde om 5 ug/m3. Det är alltså en en minskning med hälften mot tidigare 10 ug/m3, som riktlinjerna från 2005 föreslog.

I grova drag är det här en ordentligt inskärpning, säger Petter Ljungman, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, och är positiv till WHO:s besked:
När vi gjort studier i Sverige har vi sett hälsoeffekter på nivåer som vi har i dag. Om vi kom ner till de föreslagna nivåerna skulle det innebära påtagliga hälsovinster.

Annons

Annons

Trafiken största utsläppskällan

Många av källorna till de gifter som förorenar luften är de samma som för klimatpåverkan. Den enskilt största utsläppskällan i dag kommer från trafiken. Men i länder där kolkraften är utbredd, till exempel Polen, är detta ett betydande bidrag.

På Hornsgatan i Stockholm, som varit en landets mest förorenade gator, uppmättes 2019 efter att dubbdäcksförbud införts ett årsmedelvärde om 6,5 ug/m3. Detta kan ställas mot EU:s miljökvalitetsnorm för luftkvalitet, där gränsvärdet är satt till 25 ug/m3.

Den nuvarande miljökvalitetsnormen som styrs utifrån EU:s gränsvärden, och som vi har i Sverige i dag, är på tok för hög. Vi behöver jobba på bred front för det som rör trafik, industri och energiförsörjning, säger Petter Ljungman.
Förändringar i WHO:s riktlinjer för luftkvalitet
Förorening Tidsspann 2005 års riktlinjer 2021 års riktlinjer
PM2.5 µg/m³ årsmedel 10 5
dygnsmedel 25 15
PM10 µg/m³ årsmedel 20 15
dygnsmedel 50 45
ozon µg/m³ säsongshögsta 60
per åtta timmar 100 100
kväveoxid µg/m³ årsmedel 40 10
dygnsmedel 25
svaveloxid µg/m³ dygnsmedel 20 40
kolmonoxid mg/m³ dygnsmedel 4
Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons

Annons

Be om att bli uppringd

Mejla oss

390kronor

Vår Premiumtjänst fyller ett år – det firar vi med ett kanonerbjudande! Du får ett helår för endast 390 kronor.