News55

IVO: Här brister äldreomsorgen

Läkare nekade psykiskt sjuk kvinna vård – frös ihjäl i snödriva
Kvinnan skulle lagts in för psykiatrisk tvångsvård och de fyra läkare hon hade kontakt med gjorde fel bedömning, enligt Ivo.
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 26 aug. 2022

Vården på särskilda boenden för äldre, Säbo, har allvarliga brister. Det framgår av en nationell tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) genomför, skriver företrädare för myndigheten på DN Debatt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Bristerna är bland annat att vård i livets slutskede inte följer reglerna, att läkemedelshanteringen inte är patientsäker och att det finns brister i kontinuitet och dokumentation.

Granskningen består av både enkätsvar från patienter, närstående och personal, samt över 53 000 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler från kommunalt drivna Säbo i 283 av Sveriges 290 kommuner.

Ingen av de kommuner som granskats når till fullo de krav som gäller.

Lägstanivån av vården på Säbo är enligt Ivo oacceptabelt låg, trots att den svenska vården i internationella jämförelser står sig relativt väl.

Låg kontinuitet och språkförbistringar i personalgrupperna samt brister i journalföringen är faktorer som kan utmana arbetssätten på Säbo.

Ivo kommer att ta beslut om sanktioner för att få kommuner att vidta åtgärder i de fall där det bedöms som nödvändigt.

Läs mer på DN Debatt.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS