Clara Lindblom (V): Det är vår plikt att inte glömma de mest utsatta

Hemlösheten minskar i Stockholm, men antalet äldre i hemlöshet fortsätter däremot att öka. Därför lägger den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm förslag som syftar till att äldre i hemlöshet får den hjälp de behöver, det skriver Clara Lindblom(V), äldreborgarråd i Stockholm.

News55

Annons

Annons

Enligt den senaste mätningen av hemlösheten som gjordes under 2016 var 2420 personer, skrivna i Stockholm, hemlösa i meningen att de saknar egen bostad och inte bor permanent inneboende. Det är en minskning av antalet hemlösa med 9 procent från den senaste mätningen 2014 och en minskning med 28 procent sedan 2004 trots att befolkningen ökat kraftigt. Men samtidigt ser vi små men mycket oroande ökningar bland några av de allra mest utsatta grupperna.

Antalet äldre över 65 år som lever i hemlöshet är en sådan grupp som ökar och där utsattheten är mycket stor. Hemlösa äldre åldras snabbare och är ofta i betydligt sämre skick både fysiskt och psykiskt än sina jämnåriga. Många lider av en demenssjukdom eller andra sjukdomar och vissa har problem med missbruk. Det är en liten grupp men den växer och den utvecklingen måste vi vända.

Förutom gruppens utsatthet har risken att hamna mellan stolarna, mellan äldreomsorgen och socialtjänsten, gjort att den här gruppen har haft det svårare att få hjälp. Alla hemlösa äldre över 65 år har heller inte synts i den tidigare hemlöshetsstatistiken. Nu sätter vi fokus på de äldre hemlösa för att fånga upp de som tidigare kan ha missats.

Vi i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad tar nu beslut som klargör ansvarfördelningen mellan äldreomsorgen och socialtjänsten så att ingen längre ska falla mellan stolarna och vi slår fast att den viktiga hemlöshetsinsatsen Bostad först också ska gälla för personer över 65 år. Vi tittar nu också på hur vi kan starta ett utredningsboende, en plats där man utreder äldre hemlösas behov av insatser för att kunna leva värdigt liv, och på hur fler äldre hemlösa ska kunna få bättre stöd genom en särskild stödperson.

Hur vi som samhälle behandlar de mest utsatta visar vilka vi är som människor. Att hjälpa den som befinner sig i svårigheter och ta hand om den som blir svagare av ålder handlar både om medmänsklighet och rättvisa. Vi föds alla med olika förutsättningar och vi kommer att möta olika stora svårigheter i livet och kan alla råka illa ut. Låga pensioner och ständigt ökande bostadspriser och hyror påverkar äldres möjligheter att ha råd med en bostad i Stockholm. Och det ökar risken för hemlöshet.

Varje person som saknar ett eget hem är en person för mycket och även problem som drabbar ett litet antal personer är viktiga att lösa. Det är vår plikt att se till att de mest utsatta äldre får rätt hjälp. Ingen ska falla mellan stolarna, alla äldre förtjänar en trygg ålderdom.

Clara Lindblom

Äldreborgarråd i Stockholm

Annons

Annons

Vänsterpartiet

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Gillade du artikeln? Dela den med dina vänner.

Annons