News55

Psykolog: Arbetsplatser där det förekommer mest mobbning

Psykolog: Arbetsplatser där det förekommer mest mobbning
Enligt psykolog kan den som blir utsatt för mobbning på sin arbetsplats få skador för livet. Foto: Unsplash
Annelie Sandström
Annelie Sandström
Uppdaterad: 24 apr. 2024Publicerad: 24 apr. 2024

Att bli utfrusen och mobbad på sitt jobb kan ge livslånga skador i själen. Enligt psykolog finns det vissa miljöer och arbetsplatser där det är mer vanligt förekommande än på andra.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Enligt psykologen Lisen Kebbe kan mobbing vara en traumatisk upplevelse som kan leda till ångest, depression och livslånga skador. Det går dock att få behandling genom såväl samtal som medicin. Hon säger till Amelia att det kan uppdagas på följande vis om man är utsatt:

– Man kan få en känsla av obehag på jobbet, både kroppsligt och psykiskt – utan att man riktigt förstår varför. Det kan vara så otänkbart för en själv att man är utsatt för mobbning att man inte gör den kopplingen. Men obehaget tär på självkänslan, och man försöker anpassa sig fast man inte vet hur, och att säga ifrån är oftast inte det man önskar göra. Vi människor har behov av social gemenskap, och det är genom feedback från andra som vi bygger vår självkänsla. Vi har också behov av att höra till arbetsgruppen och känna en trygghet.

En grogrund för mobbning

Psykologen menar att det är vanligare med mobbning i vissa miljöer:

– Min erfarenhet efter att jobbat med konflikter och mobbning i många arbetsgrupper är att det ofta handlar om en rörig organisation och ett otydligt ledarskap. Och det är framför allt på kvinnodominerade arbetsplatser, som skola och omsorg, som allvarlig mobbning förekommer. På de arbetsplatserna jobbar man ofta på schema, ibland dygnet runt, och ofta kan det bli otydligt när det gäller arbetsuppgifter och ansvarsområden. När man inte hinner med skapas lätt syndabockar, en grogrund för mobbning, konstaterar Lisen Kebbe.

Psykolog: Arbetsplatser där det förekommer mest mobbning
Vissa arbetsplatser är mer drabbade av mobbning än andra, enligt psykolog. Foto: Unsplash

Den som är mobbad eller utfryst på jobbet bör kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen och kräva en arbetsmiljööversyn. Man kan även söka stöd hos företagshälsovård eller vårdinrättning.

Även OMM, organisation mot mobbning – För ett värdigt arbetsliv ger stöd till utsatta. Tidningen Arbetet har listat hur man ska agera på sin arbetsplats om situationer av mobbning uppstår. Det finns även åtgärder att ta till för att förebygga problemet. Här har arbetsgivaren ett ansvar, vilket man kan läsa mer om hos Arbetsmiljöverket.

ANNONS

Läs mer:

WHO: Nästan vart sjätte barn nätmobbas

Folkhälsomyndigheten: Så tar du hand om din psykiska hälsa

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

ANNONS