News55

22 miljarder till pensionerna används till annat

Pensioner sjunker
Ålderspension som överstiger intjänande taket överförs till statskassan för att användas till annat än pensioner. För år 2023 förväntas dessa avgiftsintäkter förstärka statskassan med 22 miljarder kronor. (Foto:Pixabay)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 27 juni 2024Publicerad: 26 juni 2024

Den allmänna pensionen fortsätter att sjunka vilket är bekymmersamt, speciellt för låginkomsttagare. I Folksams rapport 2024 meddelas att den allmänna pensionen nu är nere i endast 44 procent av slutlönen. Det är långt ifrån målet på 60 procent.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

För låginkomsttagare inom vården med en snittlön på 25 000 kronor innan skatt innebär den nuvarande procentsatsen att de får 11 000 kronor brutto i allmän pension varje månad.

Den totala pensionen har också sjunkit och uppgår i skrivande stund till 70 procent av slutlönen, och färre personer omfattas av tjänstepension.

I dagsläget uppskattas 89 procent av alla anställda få någon form av tjänstepension jämfört med 93 procent tidigare, enligt Cisions pressmeddelande som baseras på Folksams rapport. 

Dessa siffror innebär att de flesta utan fastighetsbestånd måste ha ordentligt pensionssparande på egen hand för att ha råd att gå i pension. 

Folksams förslag på 30 000 kronors höjning av pensionen

Den baseras så här:
– En höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter
– En gas som fördelar överskottet i inkomstbaserade pensionssystemet
– En moderniserad garantipension

ANNONS

Så här finansieras våra pensioner – enligt Folksams rapport

Inkomsttagare betalar den allmänna pensionsavgiften i samband med inkomstbeskattning, vilken motsvarar 7 procent av den beskattningsbara månadsinkomsten upp till 49 967 kr.

ANNONS

Ålderspensionsavgiften betalar vi också som inkomsttagare, men den betalas in av arbetsgivaren och ingår i arbetsgivaravgifterna. Till skillnad från allmän pensionsavgift betalas ålderspensionsavgiften även på de delar av lönen som överstiger det intjänande taket för allmän pension.

22 miljarder går till annat än pension

Endast avgiftsintäkter som motsvarar de intjänade pensionsrätterna under det aktuella året överförs av staten till pensionssystemet, vilket för 2023 motsvarar 393 miljarder kronor medan inbetalade avgifter för ålderspension som överstiger intjänande taket överförs till statskassan för att användas till annat än pensioner. För år 2023 förväntas dessa avgiftsintäkter förstärka statskassan med 22 miljarder kronor.

Folksams förslag till finansiering av en pensionshöjning:

1. Det principfasta alternativet

Lösningen tar sin utgångspunkt i 1994 års pensionsöverenskommelse om att pensionsrätten och pensionsavgiften ska ha samma procentsats samt delas i lika stora delar i form av allmän pensionsavgift och ålderspensionsavgift, det vill säga 9,25 procent per avgift av den totala slutlönen.  

Det innebär att den allmänna pensionsavgiften höjs med 2,25 procent, från 7 till 9,25 procent och ålderspension sänks med 0,96 procent, från 10,21 till 9,25 procent. 

2. Justeringsalternativet

ANNONS

Upplägget med två pensionsavgifter på olika nivåer, allmän pensionsavgift och ålderspensionsavgift bibehålls, men där den sistnämnda höjs från 10,21 till 11,5 procent för att den sammanlagda avgiften ska höjas från 17,21 till 18,5 procent. 

Kostnadsneutraliteten åstadkoms genom att den allmänna löneavgiften sänks från 11,62 till 10,33 procent. 

3. Avgiftsförenklingsalternativet

Dagens två pensionsavgifter ersätts med en avgift – ”allmän ålderspensionsavgift” – på 18,5 procent som blir en del av socialavgifterna och ingår i arbetsgivaravgifterna. Nuvarande ålderspensionsavgift på 10,21 procent ersätts med allmän ålderspensionsavgift på 18,5 procent och 

För att bibehålla kostnadsneutralitet sänks allmän löneavgift som ingår i arbetsgivaravgifterna i motsvarande grad, från 11,62 till 3,33 procent.

 4. Kvick-fix alternativet

Nuvarande ordning för pensionsavgifter bibehålls. Inkomstpensionen räknas om vid första utbetalningstillfället med hjälp av tidigare ovannämnda pensionsrättsfaktor på 7 procent.

ANNONS

Läs också:

Därför måste åldersgränsen för pensionen höjas igen

Här är trygga pensioner ett minne blott

Magplask för den allmänna pensionen: “inget att fira”

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS