News55

12 faktorer för demens: Så minskar du riskerna

Demens en av de största orsakerna till funktionsnedsättning bland äldre personer. Så här kan du minska riskerna att drabbas.
Demens en av de största orsakerna till funktionsnedsättning bland äldre personer. Så här kan du minska riskerna att drabbas. (Foto: Pixabay)
Jennie Nysted
Jennie Nysted
Uppdaterad: 08 maj 2024Publicerad: 08 maj 2024

Demens är i dag den sjunde ledande dödsorsaken globalt, och en svår sjukdom för alla inblandade. Men även om det ser mörkt ut på botemedelsfronten finns det faktorer som kan minska riskerna för tillståndet. Här listar vi dem.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Livet är inget nollsummespel.

Ett sjukdomstillstånd som demens kan följaktligen inte graderas eller värderas som bättre eller sämre än något annat i hälsans lotteri. Än mindre rationaliseras eftersom alla människor är individer och drabbas olika hårt och snabbt.

Ökar globalt

Med det sagt är demens i dagsläget den sjunde ledande dödsorsaken i världen, liksom en av de största orsakerna till funktionsnedsättning bland äldre personer.

Det kan även konstateras att fallen av demens ökat globalt och fortsätter att göra så. Det innebär att antalet personer med demens sannolikt kommer att nå 139 miljoner lagom till år 2050, enligt WHO.

En siffra som kan ställas mot omkring 55 miljoner år 2023, skriver CNBC.

Att ett botemedel i nuläget saknas gör förstås inga underverk för sjukdomens framfart. Inte heller för de drabbade och deras anhöriga, som ofta trevar i blindo.

ANNONS

Tolv riskfaktorer

ANNONS

Men det finns hopp, och det kan kokas ned till tolv modifierbara riskfaktorer som forskare lyckats identifiera. Hit hör exempelvis rökning och fetma, som tillsammans med tio riskfaktorer till står för närmare 40 procent av demensfallen globalt.

Här listar vi samtliga nyckelfaktorer:

1. Låg utbildning
2. Hypertension
3. Hörselnedsättning
4. Rökning
5. Fetma
6. Depression
7. Fysisk inaktivitet
8. Diabetes
9. Låg social kontakt
10. Överdriven alkoholkonsumtion
11. Traumatisk hjärnskada
12. Luftföroreningar

Dessa nyckelfaktorer är ett genombrott som inte bara visar på att demens påverkas av såväl fysiska som psykiska faktorer, men framförallt hjälper forskningen att potentiellt minimera och bromsa sjukdomsförloppet.

När vi pratar om demenssjukdomar och förebyggandet av dem bör vi följaktligen ta hänsyn till både kropp och själ.

Så här kan du minska riskerna:

Motionera regelbundet

Ät varierat och hälsosamt

ANNONS

Prioritera din sömn

Underhåll ditt sociala nätverk

Stå i kontakt med dina känslor

Undvik och reglera stress

Vad är demens?

Demens är ett övergripande begrepp för en samling symptom som beror på sjukdomar och skador som påverkar hjärnan.

Demens är inte en oundviklig del av åldrandet, utan en specifik medicinsk diagnos. Det mest slående symptomet i alla demenstillstånd är minnesförlust, men demens omfattar också andra kognitiva försämringar som kan påverka personens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.

Symptom och påverkan på kognition

Vid demens skadas hjärnans celler, vilket leder till en nedgång i de kognitiva förmågor som är avgörande för att uppfatta och interagera med omvärlden. Förutom minnesstörningar kan individer med demens uppvisa en rad andra symptom:

  • Försämrat omdöme och beslutsförmåga.
  • Svårigheter med språket, såsom att hitta rätt ord.
  • Problem med praktiska göromål som tidigare varit enkla att utföra.
  • Försämrad förmåga att tänka abstrakt.

Alzheimers sjukdom – den vanligaste formen av demens Alzheimers sjukdom är den mest förekommande formen av demens. Denna sjukdom kännetecknas av en gradvis ökning av symptom över tid, vilket så småningom leder till att individen uppfyller kriterierna för demens.

Källa: Hjärnfonden

Läs mer:

Äldre som begått brott har ökad risk för demens. News 55

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS