News55

Anhörigomsorg ökar risken för ofrivillig ensamhet hos äldre

Personer som ger vård åt en partner löper större risk att drabbas av ofrivillig ensamhet.
Personer som ger vård åt en partner löper större risk att drabbas av ofrivillig ensamhet. Foto: Jessica Gow / TT
Mauritza Klingspor
Mauritza Klingspor
Uppdaterad: 10 maj 2024Publicerad: 08 maj 2024

Antalet äldre som ger vård till sin partner ökar. Forskare har nu kartlagt ett samband mellan ofrivillig ensamhet och anhörigomsorg, något som drabbar kvinnor i stor utsträckning.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den ofrivilliga ensamheten ökar när allt fler äldre vårdar sin partner, skriver Jämställdhetsmyndigheten. Kvinnor är särskilt drabbade, eftersom de i större utsträckning ger anhörigomsorg. 

Ensamheten ökar risken för depression och självmordstankar.

– Att hjälpa en närstående kan föra med sig mycket positivt men forskningen visar också att äldre som vårdar sin partner oftare är ofrivilligt ensamma. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka konsekvenser som kommer av att anhörigomsorgen ökar. Ett sätt att i stället förbättra kvinnors hälsa, ekonomi och egenmakt är att satsa på den offentliga äldreomsorgen, säger Ingrid Osika Friberg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Ökningen av den ofrivilliga ensamheten kopplas till att den äldre befolkningen växer och att den offentliga omsorgen har minskat. 

Sämre hälsa hos äldre som ger partnervård

äldre man
Enligt forskare behövs mer stödinsatser för de som ger partnervård. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Forskarna Lena Dahlberg och Mariam Kirvalidze har på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten kartlagt sambandet mellan anhörigomsorg och ensamhet hos personer över 65 år. Forskarna fann ett samband mellan anhörigomsorg och lägre välbefinnande. 

– Ensamhet har samband med lägre välbefinnande och sämre hälsa. Översikten visar att ensamhet bland partnervårdare kan handla om emotionell ensamhet i parrelationen. Ensamheten kan också bero på social isolering eller osäkerhet i rollen som partnervårdare. Mer forskning behövs om skillnader mellan olika grupper av partnervårdare, såsom kvinnor och män eller personer med olika utbildningsnivå, säger Lena Dahlberg, professor vid Högskolan Dalarna och knuten till Karolinska Institutet.

ANNONS

För att motverka utvecklingen ser forskarna behov av politiska initiativ och stödinsatser för de som ger vård till sin partner. 

– Partnervårdare står vanligtvis för det mesta av den mest intensiva omsorgen. De sköter personliga uppgifter med hängivenhet och offrar ofta sitt sociala liv och sina egna behov. Det är viktigt att genomföra riktade insatser för att lindra den börda som makar upplever senare i livet, säger Mariam Kirvalidze, doktorand vid Karolinska Institutet.

För att ensamheten ska minska kan kommuner inom kort ansöka om bidrag för att erbjuda förebyggande hälsosamtal med äldre.

ANNONS
ANNONS