News55

Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland äldre

40 procent ökning av psykisk ohälsa
40 procent ökning av psykisk ohälsa (Foto:Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 01 maj 2024Publicerad: 01 maj 2024

I en undersökning framgår att andelen patienter med psykisk ohälsa ökat med 40 procent under bara fyra år – från 2019 till 2023.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Undersökningen sträcker sig över pandemin som påverkade de flesta människors liv. Många kände sig isolerade i betydligt större utsträckning än tidigare enligt, enligt FAIR Health-analys

Pandemin hade en stor inverkan på prykisk ohälsa

Med detta sagt är åsikter förstås individuellt. Påtvingat distansarbete upplevdes som relativt jobbigt bland de som var vana att åka till jobbet dagligen, speciellt i början av pandemin eftersom allt skedde så plötsligt.

Den gruppen som däremot uppskattade det nya sättet att arbeta, värderade sannolikt individuell frihet i betydligt större utsträckning än de som föredrog daglig kontakt med kollegor.

ANNONS

Psykisk ohälsa ökade kraftigt bland äldre

40 procent är en relativt kraftig ökning men man måste samtidigt förstå att pandemins inverkan på vår vardag spelat en stor roll – speciellt för äldre personer som plötsligt blev betydligt ensammare.

Ökningen av psykiska diagnoser kan också kopplas till att fler personer än vanligt uppsökte läkarvård under pandemin, med tanke på den generella stigmatiseringen kring sjukdomstillstånd.

Den största ökningen av psykisk ohälsa skedde i åldersgruppen 65 år och uppåt, vilket egentligen inte är så oväntat. Faktorer som ensamhet, osäkerhet, ekonomisk utsatthet och ökat antal sjukdomar bidrar naturligt till psykisk ohälsa.

ANNONS

Hur ser det ut i Sverige med den saken?

Det finnas en viss ålderism inom svensk sjukvård i den bemärkelsen att äldre personer sällan anvisas specialistvård i jämförelse med yngre patientgrupper.

Enligt socialstyrelsen är det ovanligt att äldre personer beviljas terapi för att reda ut psykisk ohälsa trots evidens att den behandlingsformen har en positiv inverkan på alla åldersgrupper – även äldre som hänvisas till primärvård där medicinering är betydligt vanligare.

Inte helt oväntat är den psykiska ohälsan större bland äldre personer som erhåller någon form av behandling inom äldreomsorgen.

Äldrepsykiatrisk specialistvård saknas dessutom i fler än hälften av landets regioner. Det tyder på att gruppen äldre inte är tillräckligt prioriterad.

25 procent av alla självmord är äldre

Det är vanligt förekommande att äldre personer med få vänner kvar i livet och inget jobb att gå till ofta känner sig deprimerade.

Att äldre vanligtvis inte erhåller specialistvård i samma utsträckning som yngre bidrar till detta.

ANNONS

Av de 1134 personer i Sverige som tog sitt liv under 2016 var 300 av dem 65 år eller äldre.

Det representerar drygt 25 procent, och mycket tyder på att psykisk ohälsa bland äldre inte prioriteras i den utsträckning som den borde.

Läs även:

Samhället ät inte rustat för psykisk ohälsa

Högre självmordsantal bland äldre tas inte på allvar

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS