News55

Studie: Den känslan ger dig ett längre liv

De tackar varandra. I en ny studie har forskare sett att människor som känner en viss känsla har lägre risk att dö tidigt
I en ny studie har forskare sett att människor som känner en viss känsla har lägre risk att dö tidigt. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 04 juli 2024Publicerad: 04 juli 2024

En ny studie tyder på att det är någonting helt annat än hälsosam mat och regelbunden motion som är nyckeln till ett långt och lyckligt liv.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

En ny studie tyder på att de som regelbundet noterar och uppskattar de positiva aspekterna i sina liv kan ha lägre risk att dö för tidigt, det rapporterar Newsweek.

Frågeformulär

Forskare vid Harvard Institute for Quantitative Social Science i Massachusetts, USA, ville ta reda på hur vår hälsa kan påverkas av tacksamhet.

De gjorde en enkätundersökning bland nästan 50 000 äldre amerikanska sjuksköterskor för att bedöma hur ofta de kände sig tacksamma.

För att bedöma graden av tacksamhet använde forskarna ett frågeformulär med sex punkter som var utformade för att mäta tendensen att känna tacksamhet.

De bad exempelvis deltagarna betygsätta hur väl de höll med påståendet: ”Jag har många saker i livet att vara tacksam för”. 

Tre år senare gjorde forskarna en uppföljning, då hade drygt 4 600 av de tillfrågade sjuksköterskorna dött. De fann dock att det var 9 procent mindre sannolikt att de som fick höga poäng på tacksamhetsformuläret hade dött jämfört med de som fick lägst poäng.

Förstärker tidigare rön

ANNONS

De som rapporterade en högre grad av tacksamhet tenderade att vara något yngre och mer benägna att vara gifta eller i ett partnerskap.

När studien startade hade de som var mer tacksamma även högre socioekonomisk status, var mer engagerade i sociala aktiviteter, mer involverade i religiösa praktiker, uppvisade högre nivåer av optimism och hade bättre hälsa med lägre nivåer av depression.

De som i studien visade de högsta nivåerna av tacksamhet var mindre benägna att dö tidigt, men den korrelationen justerades inte för andra faktorer, som fysisk och mental hälsa och demografisk information.

Studien förstärker tidigare rön som tyder på att känslor av tacksamhet avsevärt ökar hälsa och välbefinnande, minskar risken för depression, förbättrar sociala kontakter, ger hälsosammare biomarkörer och förbättrar sömnkvaliteten.

(O)vanorna som ökar din risk att dö i förtid

Om du har de här vanorna, eller snarare ovanorna, löper du högre risk att dö, och det handlar inte bara om sådant vi redan vet, som rökning, dålig kost och stillasittande.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS