News55

Studie: Grönska är bra för vår psykiska hälsa

Bostadsområde i Järva Krog. En ny studie visar att det är viktigt får vår psykiska hälsa att ha grönska och natur i närheten av våra bostäder
Bostadsområde i Järva Krog. En ny studie visar att det är viktigt får vår psykiska hälsa att ha grönska och natur i närheten av våra bostäder. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 18 juni 2024Publicerad: 18 juni 2024

Vår psykiska hälsa påverkas positivt av att bo på platser där vi är omgivna av grönska, grönskan gör att vi behöver använda färre antidepressiva läkemedel.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

En ny befolkningsbaserad forskningsstudie från Stockholms universitet visar att hur mycket natur och grönska som finns runt vår bostadsmiljö påverkar vår psykiska hälsa.

Ökat välbefinnande, bättre sömn, minskad stress och bättre mental återhämtning har kopplats till att omges av, och vistas, i naturen.

I studien har forskarna undersökt hur mycket grönyta, i form av träd och annan vegetation, som finns i den omedelbara omgivningen kring bostäder och jämfört årsvisa uttag av antidepressiva läkemedel för de boende.

Studien

I studien ingick ett representativt urval av den svenska vuxna befolkningen på drygt 100 000 personer.

Miljön kring studiedeltagarnas bostäder mättes detaljerat med hjälp av geografiska informationssystem för att se hur mycket av markytan som är täckt av grönyta.

Forskarna undersökte samtidigt hur mycket antidepressiva läkemedel studiedeltagarna tog ut varje år.

ANNONS

Grönska påverkar

ANNONS

“Hur mycket natur i form av grönyta som finns i vår omedelbara bostadsmiljö och den plats vi vistas i dagligen har betydelse för vår psykiska hälsa, säger Cecilia Stenfors i ett pressmeddelande.

Hon är docent vid Psykologiska institutionen och studiens forskningsledare

“Vi såg att risken för antidepressiva läkemedelsuttag minskar med upp till cirka 20 procent ju mer grönska man har precis runt hemmet, över studieperioden. Det här ligger också i linje med några av våra andra studier som bland annat visar att mer grönyta precis runt bostaden är kopplat till mindre sömnbesvär”, säger hon vidare i pressmeddelandet.

Studien påtalar vikten av grönområden i omedelbara bostadsmiljöer där människor vistas varje dag, grönområden på längre avstånd är också viktiga, de ersätter dock inte effekten av grönska i bostadsmiljön.

Pusselbit i klimatarbetet

“Vegetation kan också motverka och buffra klimatförändringar och dess effekter, till exempel genom att binda koldioxid, samt genom att motverka extrem hetta och översvämningar”, säger Cecilia Stenfors i pressmeddelandet.

Hon säger att grönska även kan skydda mot stressfaktorer i miljön som också kan påverka människors hälsa, som trafikbuller, luftföroreningar och extrem hetta.

Grönytor är alltså viktiga för att främja människors hälsa och välbefinnande samtidigt som de är en viktig del i klimatarbetet för att rusta våra städer för mer extremväder.

ANNONS

Grönska i stan boostar hälsan – glöms bort

Närhet till grönska kan göra oss friskare och mindre stressade. Men arbetet för att få mer natur nära städerna släpar efter på många håll, enligt Friluftsfrämjandet.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS