News55

Tyngdtäcken gör underverk med din sömn

Tyngdtäcket väger 5-6 kilo,
Tyngdtäcket som väger 5-6 kilo, är fyllt av bollar eller tunna kedjor. Många upplever ett lugn genom täckets omslutande funktion. (Foto: Ingvar Karmhet / SVD / TT)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 23 maj 2024Publicerad: 23 maj 2024

Det har tidigare konstaterats att tyngdtäcken kan ha en lugnande inverkan eftersom de upplevs lite som skyddande skal. Det har visat sig att sömnen förbättras, liksom hälsan.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Eva Hjort Telhede ville genom sin doktorsavhandling på Högskolan i Halland befästa teorierna om sömn, men samtidigt gå ett steg längre och studera hur en förbättrad sömn kan påverka en persons övriga hälsa och vardag.

I studien undersökte hon hur tyngdtäcken inverkar på äldre personers sömn på särskilda boenden. Studien fokuserade alltså på användandet av tyngdtäcken i en specifik miljö som av en del kan upplevas främmande och därmed negativ.

Viktiga frågor i studien

Viktiga frågor som Eva Hjort Telhede ställde sig var:

Kan tyngdtäcken också påverka livskvaliteten?

 Kan de höja förmågan att klara av dagliga aktiviteter?

Kan de påverka näringsupptag och sänka eller förändra behov av läkemedel? 

Genom studien upptäckte hon att användning av tyngdtäcken kan förbättra sömn och därmed minska nattliga uppvaknanden samtidigt som det bidrog till en rad andra positiva utfall.

ANNONS
ANNONS

Viktiga insikter

”I min forskning har jag sett att tyngdtäcken kan bidra till välmående genom ökat lugn och mindre stress, vilket inte bara förbättrar kognitiva funktioner, men också näringsintag och en stabilare och socialare vardag,” berättar hon för TT.

Personer som deltog i den månadslånga studien kunde samtidigt bevittna om en förbättrad sömn och ökat lugn, vilket påverkade deras dagliga verksamhet positivt.

”Det har varit inspirerande att höra hur de som deltog i studien blev mer aktiva i sociala sammanhang och hur de deltog mer i konversationer och gemensamma aktiviteter. Dessutom var det spännande att se hur tyngdtäcken kan bidra till smärtlindring,” berättar Eva Hjort Telhede vidare.

Om studien

  • Resultaten baseras på fyra olika studier.
  • Tyngdtäcket användes under 28 dagar.
  • I studie 1 intervjuades 19 äldre personer efter att ha sovit med tyngdtäcke. 
  • I studie 2 intervjuades 20 anställda i omsorgen vilka var kontaktpersoner till de sköra äldre som sov med tyngdtäcke under 28 dagar. 
  • I studie 3 deltog 68 äldre som sov med tyngdtäcke under 28 dagar. Här användes instrument för självskattning för att bedöma och uppge sömn, livskvalitet, ADL-förmåga (att sköta personliga och vardagliga aktiviteter som till exempel att äta och personlig hygien), näringsstatus och läkemedelsanvändning, före och efter användning med tyngdtäcke. 
  • I studie 4 deltog 31 äldre och här mättes sömnen med hjälp av sensorer som mäter motorisk aktivitet samt instrument som mätte självskattad sömn och upplevd hälsa 28 dagar före användning av tyngdtäcke och under 28 dagar med tyngdtäcke.
  • Studien utfördes i Halland på 12 särskilda boenden.

Läs också:

Sov inte för mycket – farligt för hjärnan

ANNONS

Studie ger ny kunskap om vår sömn

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS