News55

Älskade cykel – så föddes du

Så föddes cykeln
Från början var cykeln ett manligt överklassnöje. Men ganska så snart spred sig cyklingen till både kvinnor och allmänheten. (Bild WikiCommons/L. Prang & Co)
Anders Værnéus
Anders Værnéus
Uppdaterad: 03 juni 2024Publicerad: 03 juni 2024

Det är tack vare cykeln som inaveln stannade av i Sverige. Fordonet som med tiden blev folkets fortskaffningsmedel och en statuspryl – igen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Att lära sig cykla är i dag lika självklart som att lära sig simma. Det är en av de egenskaper samhället räknar med att du som vuxen ska hantera.

Cykeln är en av vår tids viktigaste fortskaffningsmedel. Den blev med tiden relativt billig att köpa och kan därför ansens vara ett av våra mest jämlika fordon. Alla kunde köpa en – alla kunde lära sig att cykla.

När cykeln så småningom hittade ut i bygderna, fick de också en medicinsk nytta. Genom århundradena hade det varit besvärligt att vardagligt ta sig några längre sträckor för de som inte hade ridhästar.

1869 publicerades den första ritningen på en fungerande cykel i tidningen Illustrerad tidning. Nu blev det fart på cykelbyggandet ute i stugorna. (Bild: Gert Ekströms arkiv)

Den by du bodde i – i den byn stannade du och bildade din familj. Utbudet av blivande respektive kunde bitvis vara ganska så magert, varför genbanken över tid blev allt mer begränsad.

Stärkte genbanken

Men med en cykel kunde nu plötsligt alla och envar börja röra sig längre sträckor. Utbudet på möjliga framtida parters ökade väsentligt och den svenska genbanken blev nu allt starkare för varje pedalvarv som snurrade på Sveriges grusvägar.

På tidiga cyklar var det vanligt att pryda ramen längst fram med ett djurhuvud. Här även på en svensktillverkad cykel i Höganäs kring 1870. (Foto: Gert Ekströms samling)
ANNONS

Cykeln som fordon gick även själv igenom ett antal faser. Från de första tvåhjuliga farkosterna utan styre, pedaler eller bromsar, till olika utvecklingsfaser och utseendet som passerade genom decennierna.

ANNONS

Både pedaler och broms

När cykeln egentligen uppfanns går i dag inte riktigt att svara på. En de första fordonen som liknade den cykel vi ser i dag härstammar från Paris år 1861, då det första tvåhjuliga fordonet försågs med trampor och snart också broms på bakhjulet

Nymodigheten fick snabbt fäste och firman som “uppfunnit” pedaler och bromsar fick möta en enorm efterfrågan på dessa “benskakare” som de kallades.

Lagens långa arm såg tidigt nyttan med det nya fortskaffningsmedlet. Här besöker länsman kyrkstaden i Piteå på 1870-talet. (Foto: Från B Johansson)

1865 hölls den första cykeltävlingen. 200 höghjulingar startade men endast 28 nådde hela vägen fram till mål, vilket nog säger lika mycket om de tidiga konstruktionerna som om dåtidens vägar.

Kom snabbt till Sverige

Ryktet om det nya fordonet spred sig snabbt över världen och redan 1869 presenterades cykeln i Sverige. Både en trehjulig och en tvåhjulig variant presenterades för en hugad publik.

ANNONS

Samma år började också cyklar att byggas i Sverige. J.W. Östberg i Stockholm räknas till de allra första pionjärerna i cykeltillverkarbranschen. I sin verkstad byggde han åtminstone 150 “Österbergare” för bland annat export till Finland och Ryssland.

Cykelns nytta som “laståsna” upptäcktes tidigt. Här är det konstnären Knut A Ekwall som ska ut i naturen och måla. (Foto: Ateljéfoto från 1869.

Snart så byggdes det cyklar v flinka fingrar över hela Sverige och självklart resten av världen också.

Cykeln hade kommit för att stanna. Eller om vi ska vara riktigt sanna hade den nog kommit för att rulla. Och det gör den än.

Läs om den senaste cyklemodellen här. N55.

Vill du läsa mer om cyklar? Köp då Gert Ekström och Ola Husbergs underbara bok Älskade Cykel. NÅgar exemplar hittar du här.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS