News55

Börja prioritera erfarenheten!

Artikelbild
Bosse ”Bildoktor” Andersson, Cay Bond, Ana Martinez, Anders Nylund, Christina Tallberg ordf. PRO, Tommy Engstrand, Christina Rogestam ordf. SPF Seniorerna, Sverker Olofsson, Amelia Adamo, Artur Ringart vd News55, Meg Tivéus, Jöran Rubensson ordf. SPRF, Monica Bäckman ordf. SKPF, Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren, Ludvig Rasmusson, Berndt Holgersson ordf. RPG, Lena Adelsohn Liljeroth, Olle Waller och Jan Scherman. Foto: TT
Artur Ringart
Artur Ringart
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 29 juni 2015

Ja, jag vill leva. Jag vill dö i Norden. Det är först när man börjar närma sig arbetslivets slut som många får anledning att fundera närmare på frasen. Och tyvärr kommer de flesta att upptäcka att Sverige är ett land där vi är extremt fixerade vid människors ålder.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är lätt att konstatera att det råder en diskriminering av äldre i vårt land. Och det, trots att vi 2009 införde en lag mot åldersdiskriminering i Sverige.

Enligt en granskning som News55 har gjort så har nästan 1400 anmälningar om åldersdiskriminering kommit in till Diskrimineringsombudsmannen sedan lagen infördes. Detta har resulterat i att endast två arbetsgivare dömts för åldersdiskriminering i Arbetsdomstolen.

Totalt har 44 anmälare tilldömts skadestånd eller fått ersättning efter förlikningar. Alltså får endast tre procent, av alla svenskar som anmält att de upplevt sig diskriminerade på grund av ålder upprättelse. Vi undrar hur Sverige kunde gå från ett framgångsrikt folkhemsbygge till att bli ett av världens mest åldersdiskriminerande samhällen?

I arbetslivet anses ofta människor vara ointressanta och inte värda att satsa på så snart de fyllt 50. Då är man förbrukad och det faktum att arbetslösa personer över 55 har dubbelt så svårt att ta sig in på arbetsmarknaden som yngre personer borde få många att reagera.

Många nationalekonomer är idag oroade över den ökande gruppen äldre i samhället, samtidigt är det många av de som vill fortsätta att arbeta som inte får det.

Vi är politiskt intresserade och har tid att följa med i debatten. Ändå kan vi konstatera att vi har den yngsta riksdagen och den yngsta regeringen någonsin. Ungdomskulten som råder i svensk politik är världsledande och det är bara några få procent av riksdagsledamöterna som är över 65.

Hillary Clinton har en god chans att bli vald till USAs nästa president. Det faktum att hon fyller 69 år några dagar före valdagen är en icke-fråga. I Sverige hade det varit otänkbart med en statsminister över 65. Här drivs det istället kampanjer mot statschefen för att han borde ha abdikerat vid 65 år fyllda.

Men vad händer med dem som likt kungen vill fortsätta arbeta efter 65? Av SCB:s senaste undersökningar om levnadsförhållanden framgår tydligt att de som fortsätter jobba efter 65 är friskare än sina jämnåriga som inte längre finns på arbetsmarknaden.

ANNONS

Men diskrimineringen gäller inte bara arbetslivet. Listan över områden där vi behandlas annorlunda är lång. För den som passerat pensionsåldern råder andra regler i socialförsäkringslagstiftningen, det är svårt att få bra försäkringar, den bästa sjukvården är inte längre självklar liksom tillgången till de bästa läkemedlen. Det ställs också nya krav för att få låna pengar av banken.

Ett stort problem är att bilden av oss är förlegad. Vi känner oss inte så gamla som vår yngre omgivning tycks tro. Vi är inte griniga gubbar och sura tanter. Vi är män och kvinnor som inte vill känna oss förbrukade. Vi är nästan tre miljoner och vi blir stadigt fler. Ändå riktar sig få medier till oss och många mediehus slutar att räkna oss redan från 50-årsåldern.

Vi som har några gråa hår och rynkor är ingen homogen grupp men vi har tre saker gemensamt:

  • Vi har passerat en viss ålder.
  • Vår erfarenhet är vår främsta tillgång.
  • Vi känner oss ofta förbisedda av media, arbetsgivare och politiker.

Många av oss är dessutom överens om att vår bästa tid är nu och ändå är vi arga. Vår ilska riktar sig till rättsväsendet som inte tar åldersdiskriminering på allvar. Till media som inte tar upp våra frågor. Och till våra politiker som inte verkar inse att vi nästan representerar en tredjedel av befolkningen. Vi behövs. För demokratins skull och för de yngres skull. Sverige måste sluta vara landet där ålder går först och erfarenhet hamnar sist.

Artur Ringart, vd News55.se
Christina Tallberg, förbundsordförande Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna
Jöran Rubensson, förbundsordförande Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF
Monica Bäckman, förbundsordförande Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, SKPF
Berndt Holgersson, förbundsordförande Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG
Amelia Adamo
Lena Adelsohn Liljeroth
Bosse Bildoktor Andersson
Cay Bond
Lennart Hoa-Hoa Dahlgren
Tommy Engstrand
Ana Martinez
Anders Nylund
Sverker Olofsson
Ludvig Rasmusson
Jan Scherman
Meg Tivéus
Olle Waller

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS