News55

Debattörer: Nedvärderande om hemtjänsten, Magdalena Andersson!

Artikelbild
STOCKHOLM 20041019
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 18 apr. 2018

Återigen beskrivs arbetet inom vården och omsorgen om äldre personer på ett förenklat och nedvärderande sätt. I måndagens ”Aktuellt” beskrev finansminister Magdalena Andersson att det fanns möjlighet att ”rensa sly eller hjälpa till i hemtjänsten” för de som stod långt ifrån arbetsmarknaden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Vi vill poängtera att vi inte nedvärderar skogsarbete som kräver sin man och kvinna. Men andemeningen ”hjälpa till i hemtjänsten” uppfattar vi återigen reducerar en komplex verksamhet till att vara något som alla klarar av. En plats där man kan hjälpa till lite, servera mat och städa. Men vården och omsorgen generellt och hemtjänsten i synnerhet kräver en gedigen kompetens.

Idag är de som får hemtjänst beviljat personer som har långtgående kroppslig eller psykisk ohälsa. Det betyder att även så kallade servicetjänster ges i ett sammanhang där det ställs krav på bemötande, förmåga att kommunicera och bedöma behov. Den demenssjuka personen som inte längre förmår att orientera sig i tid och rum, den äldre personen med omfattande missbruksproblematik eller en äldre person med återkommande depressioner och självmordstankar. Det är så verkligheten ser ut. Vård och omsorg ges när det finns behov. Och behov accelerar allteftersom tiden går. Till det ska läggas att inom hemtjänsten är det för det mesta ett ensamarbete. Det är dessutom inte rimligt att utsätta medarbetare för situationer man inte har kompetens för.

Under många år har det varit svårt att rekrytera vård- och omsorgspersonal. Och det kommer inte att bli lättare om viktiga beslutsfattare uttrycker sig okänsligt och okunnigt om ett av de viktigaste välfärdsområden vi har i Sverige. Idag arbetar närmare en kvarts miljon människor inom den kommunala vården och omsorgen varav nästan 229 000 är undersköterskor. Nio av tio personer som den äldre möter är en undersköterska och av dessa är nio av tio kvinnor.

Vi hoppas att uttalandet i måndagens ”Aktuellt” var en felsägning och att Sveriges finansminister är medveten om vilken viktig funktion vården och omsorgen har. Att det krävs kompetens och goda arbetsvillkor. Det tjänar Sverige på – mänskligt och ekonomiskt. Så låt inte vården och omsorgen om äldre personer bli en arbetsmarknadsregulator.

 

Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, statlig utredare Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Kristina Iritz Hedberg, Ordförande i riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård

Gert Alaby, f d Socialråd vid Socialstyrelsen

ANNONS

Monica Berglund, leg. sjuksköterska, Direktör Tre stiftelser

Suzanne Lindqvist, leg. sjuksköterska, distriktsköterska

Guy Lööv, sekreterare i utredningen Nationell kvalitetsplan

Liberta Mehmedi, Folkhälsovetare, Hälsocoach

Palle Storm, Fil. Dr i socialt arbete, Stockholms universitet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS