News55

Rapport: Ojämlik vård i livets slutskede

Rapport: Ojämlik vård i livets slutskede
Tillgången till vård i livets slutskede ser väldigt olika ut beroende på var man bor i Sverige, enligt ny rapport. Arkivbild: TT
Annelie Sandström
Annelie Sandström
Uppdaterad: 03 juni 2024Publicerad: 03 juni 2024

Beroende på var man bor i Sverige kan det skilja kraftigt när det gäller tillgång till palliativ vård. Det visar en rapport från Cancerfonden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det råder stor ojämlikhet, beroende på var man bor och vilken sjukdom man har, för vilken typ av palliativ vård som man kan få. Det visar Cancerfondsrapporten 2024, skriver Senioren.

Palliativ vård handlar inte enbart om vård i livets slutskede, poängterar rapporten. Det handlar också om att skapa så god livskvalitet som möjligt, att ge livsförlängande behandlingar och symtomlindring utifrån behov men även stöd till både patient och närstående.

“Den palliativa vården handlar helt enkelt om hur varje dag ska bli så bra som möjligt”, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i en kommentar. Hon betonar att varje individ ska kunna leva i enlighet med sina önskemål och upprätthålla den tillvaro den önskar, ända till livets slut.

Kräver förbättringar

Det är framförallt tre områden som behöver förbättras enligt Cancerfondens kartläggning: den ojämlika tillgången, avsaknad av styrning och struktur och bristande kompetensförsörjning och fortbildning.

Bland annat kräver Cancerfonden att regioner och kommuner höjer sin ambitionsnivå på en rad punkter, enligt Senioren:

• Ansvarsfördelningen mellan regionerna och kommunerna behöver tydliggöras och det behöver utformas en struktur för samverkan på länsnivå.

• Säkerställa att patienter med palliativa vårdbehov har tillgång till såväl allmän som specialiserad palliativ vård, och möjlighet till palliativ vård i hemmet.

ANNONS

• Säkerställa att patienter med livshotande sjukdom och deras närstående erbjuds samtal som kännetecknas av en helhetssyn på människan, med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Läs vidare:

Äldre som vårdar partner blir mer ensamma

Pensionärsdrömmar i kras – vårdar föräldrar

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

ANNONS