News55

Äldre som vårdar partner blir mer ensamma

Äldre som vårdar partner blir mer ensamma
Allt fler äldre svenskar tar hand om sin partner, detta kan dock få negativa konsekvenser när det kommer till den egna hälsan och välmåendet. Arkivbild: TT
Annelie Sandström
Annelie Sandström
Uppdaterad: 30 maj 2024Publicerad: 30 maj 2024

Allt fler äldre vårdar sin partner. Detta medför också en risk för ofrivillig ensamhet och högre risk för depression, enligt forskare.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I takt med att befolkningen blir äldre och och den offentliga omsorgen har minskat har partnervården i Sverige samtidigt ökat. 

Forskarna Lena Dahlberg och  Mariam Kirvalidze vid Högskolan Dalarna respektive Karolinska institutet har på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten sammanställt forskning och sambandet mellan partnervård och ensamhet bland personer över 65 år.

Ensamma och sämre hälsa

Slutsatsen är att ensamhet är vanligt bland de som vårdar sina äldre anhöriga. Det är även förknippat med lägre välbefinnande och sämre hälsa. Känslor av ofrivillig ensamhet är ett hot mot folkhälsan.

“Ensamhet bland partnervårdare kan handla om emotionell ensamhet i parrelationen, men också social isolering eller osäkerhet i rollen som partnervårdare. Mer forskning behövs om skillnader mellan olika grupper av partnervårdare, såsom kvinnor och män eller personer med olika utbildningsnivå”, säger Lena Dahlberg, professor vid Högskolan Dalarna, i ett pressmeddelande. Det rapporterar Äldrecentrum.

Stöd till äldre

Det är en majoritet av kvinnor som vårdar sin äldre partner. Och de löper en högre risk att uppleva ensamhet, depression och att få självmordstankar. Bristen på återhämtning kan leda till överansträngning.

“Att hjälpa en närstående kan föra med sig mycket positivt, men forskningen visar också att äldre som vårdar sin partner oftare är ofrivilligt ensamma. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka konsekvenser som kommer av att anhörigomsorgen ökar. Ett sätt att i stället förbättra kvinnors hälsa, ekonomi och egenmakt är att satsa på den offentliga omsorgen”, säger Ingrid Osika Friberg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

ANNONS

Det kan behövas politiska initiativ och riktade insatser för att stödja partnervårdarna.

“Partnervårdare står vanligtvis för det mesta av den mest intensiva omsorgen. De sköter personliga uppgifter med hängivenhet och offrar ofta sitt sociala liv och sina behov. Det är viktigt att genomföra riktade insatser för att lindra den börda som makar upplever senare i livet”, säger Mariam Kirvalidze, doktorand vid Karolinska institutet.

Läs vidare:

Nytt grepp mot ofrivillig ensamhet hos äldre

Forskning: Så kan ensamhet bekämpas hos äldre

Så ska ensamhet minska bland seniorer

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

ANNONS