News55

Därför kan hunden vara människans bästa vän

Hunden: Människans bästa vän
I en ny studie upptäckta forskare att hundar får människor mindre oroliga och stressade samt mer avslappnade. (Foto: Pixabay)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 30 juni 2024Publicerad: 30 juni 2024

Det tycks som att hunden varit människans trognaste bundsförvant genom tiderna och därav fått titeln “människans bästa vän”. I många situationer har hunden varit en stor hjälp; som vall- och vakthund, i nöd- och krigssituationer, som sällskap på äldreboenden och som stöd i undervisning.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I en ny studie upptäckte forskare att människor blir mindre oroliga och stressade i hundars sällskap, också mer avslappnade. Deltagarna, 30 vuxna personer, fick umgås med hundar under tre minuter och utföra olika aktiviteter såsom lek, matning, massage, skötsel, fotografering, gosa och promenad.

Forskarna mätte deltagarnas hjärnaktivitet för att fastställa olika känslotillstånd under experimenten. Deras upptäckter är intressanta och stärker hundens titel: Människans bäste vän.

Studien avslöjar att i hundars sällskap blir människan mer avslappnad och känslomässigt lugnare. Koncentrationsförmågan och humöret visade sig också stärkas positivt.

Hundar är bra på att tolka instruktioner

Som människans ständige medhjälpare har hundar blivit duktiga på att tala om vad de vill: en svansviftning vid ytterdörren kan inte betyda annat än att nu är det dags för en promenad, enligt tidningen Scientific American.

En annan studie av valpar visade att när de var åtta veckor gamla hade de förmåga till att tolka ansiktsuttryck och tonlägen i röster. I studien som publicerats i Current Biology 2021, upptäckte man också att valparna blev uppmärksamma på enkla gester såsom att peka i olika riktningar.

Till skillnad från schimpanser visar hundar generellt bättre samarbetsförmåga och större intresse för att följa instruktioner, enligt Emily Bray, medförfattare till studien och biträdande professor vid University of Arizona’s College of Veterinary Medicin.

ANNONS
Hunden anses vara människans bästa vän och trogne bundsförvant. Det har visat sig att hundar och människors sätt att kommunicera, kompletterar varandra på flera positiva sätt. (Foto: Pixabay)

ANNONS

Hundars och människors kommunikation kompletterar varandra

Hundar och människor kommunicerar på olika sätt. Boston College-psykologen Angie Johnston har forskat i hur hundar och små barn på ett socialt sätt lär in och registrerar nya saker. Det visade sig att hundar uppmärksammar kommunikation utifrån ett rent praktiskt perspektiv för att till exempel få mat.

Hundars sätt att tolka kommunikation skiljer sig ganska mycket från hur människor kommunicerar, enligt Johnston.

I en studie som publicerades 2022 undersökte forskare hundars hjärnor och upptäckte att de kan skilja mellan vanligt tilltal och kommandon samt mellan bekanta och obekanta språk.

En annan studie från samma år bekräftade dessa upptäckter. I den studien märkte man att hundar kan skilja mellan engelska och spanska. Det visade sig att hundar lyssnar intensivare på språk som de inte är vana vid, medan ett spädbarn uppmärksammar språket som är mest bekant – modersmålet.

Hundars förmåga att fungera strategiskt såsom att vakta revir, har gjort dem användbara både i yrkesroller och samtidigt pålitliga som husdjur.

ANNONS

Hundar i undervisning

Doris och Dumle är bra exempel på hur man kan använda hundars inlärnings- och tolkningsförmåga för att skapa god stämning och en välfungerande struktur under lektionstid.

I det här fallet används båda skolhundarna för att uppmuntra och stödja elevers arbete under lektionstid i Björknäsgymnasiet. Doris och Dumbles förmåga till självständigt arbete och förmågan att tolka ansiktsuttryck och tonfall ger ett bra flyt på lektionerna.

Hundarnas närvaro fyller en praktisk och social funktion genom att elever blir glada och mer avslappnade tillsammans med sina lurviga vänner samtidigt som de koncentrerar sig mer på skolarbetet.

Doris och Dumbles jobb kan bestå i att hämta skoluppgifter till varje elev i en tygpåse, och på så sätt blir det både lek och allvar under lektionerna. När en elev gjort färdigt sin uppgift, hämtar Doris eller Dumble något annat att göra. Det blir roligare för alla, även för Doris och Dumle.

Budhund
Hundar har länge används inom armé och polisväsende. Bilden: Royal Engineers Signals Service på västfronten, 1914-1918. Fotot visar en budhund som bär viktiga meddelanden i en plåtcylinder, 28 augusti 1918. (Foto: McLellan, David, Public domain, via Wikimedia Commons)

ANNONS

Hundar i krig

Det finns många krigshistorier där hundar haft viktiga roller för att hjälpa och stötta människan. Tjänstehundarna fyllde en viktig funktion på slagfältet genom att leverera hemliga meddelanden mellan krigförande parter för att planera anfall eller varna för bakhåll.

Våren 1943 skickade den amerikanska armén en avdelning av sex patrullhundar och två rapporthundar till Stilla havet för att testa deras duglighet i stridssituationer. En observatör skickades med, och efter att ha följt hundarna runt Nya Guinea från juli till december samma år, rapporterade han tillbaka att de hade presterat utmärkt.

Den viktigaste upptäckten var patrullhundarnas förmåga att varna amerikanska soldater för japanska styrkor vilket gjorde att de klarade sig från bakhåll.

Rapporthundarna klarade sig lika bra. De levererade snabbt och effektivt meddelanden mellan soldater i svåra terrängområden.

Kungliga flottan under andra världskriget
Kungliga flottan under andra världskriget ombord på HM Motor Minesweeper 88 under minröjningsoperationer utanför Anzio, Italien. Till vänster är “Shrapnel” fartygets maskot, som när bilden togs hade tjänstgjort på båten i sex månader. (Foto: Royal Navy official photographer, Public domain, via Wikimedia Commons)

ANNONS

Läs också:

Lek och allvar med hundar under lektionerna

Detta betyder hunden för din hälsa

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS