News55

Eva Eriksson: Så åldersdiskrimineras jag!

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 23 juni 2022

Eva Eriksson, färgstark och engagerad slåss hon för att seniorerna ska få högre status. Trots det blir hon själv utsatt för ålderism.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Varför är Sverige så åldersdiskriminerande?
– Det finns säkert flera orsaker. Det kan handla om vårt fokus på självständighet och individualism. Vårt ömsesidiga beroende av varandra, som blir särskilt märkbart i hög ålder, bortses ifrån. Kan också handla om den fixa idén att gå i pension och lämna vid 65. Yngre personer och samhället i stort har mycket att lära av äldres erfarenheter och kompetens.

Hur märker du av åldersdiskrimineringen?
– Jag märker den bland annat när jag inte längre kallas till screening för olika cancerdiagnoser. Eller då man förutsätter att jag ska vara på ett visst sätt bara för att jag har fyllt 75.

Vilka utmaningar respektive lösningar finns, hur kommer vi till rätta med problemet?
– Först måste vi uppmärksamma saken, tala om ålderismen, skriva om det. Dåliga attityder, fördomar och till och med diskriminering är aldrig acceptabelt. Sedan måste beslutsfattare avskaffa alla omotiverade åldersgränser i lagar och regler. Vi seniorer kan säkert bli bättre på att ta plats.

Almedalen, vad hoppas du lyfta?
– Jag vill att fler ska inse vilken resurs seniorer är. Vi har levt ett långt liv och upplevt mycket – det är till stor hjälp när man som yngre möter en situation för första gången. Vi har varit med om det och kan ge goda råd.

Är höjd pensionsålder en lösning?
– SPF Seniorerna är emot strikta åldersgränser. Vi tycker att man ska få arbeta så länge man vill och kan. Om färre var fixerade vid 65-årsgränsen, skulle den inte längre uppfattas som en slutpunkt. Parallellt med höjd pensionsålder måste socialförsäkringarna hänga med upp i åren, arbetslivet anpassas så att det passar alla åldrar och kroppar, ålderismen bekämpas.

Vad säger du till de som påstår att äldre som inte vill gå i pension står i vägen för att unga ska få jobb?
– Det stämmer inte! Unga och seniora arbetstagare konkurrerar oftast inte om samma jobb. Äldre har enorm erfarenhet och är därför utmärkta mentorer och vägledare för yngre kollegor.

Under covid-pandemin då alla över 70 blev sköra över en natt och inte fick gå och handla raserades de framsteg som gjorts när det gäller att höja statusen för äldre. Kan skadan repareras? 
– En av läxorna från pandemin är att inte sätta upp godtyckliga åldersgränser. Vi måste istället bli bättre på att möta människor som de enskilda personer som de är. Är man skör ska man få stöd, oavsett vilken ålder man har. Alla, oavsett ålder ska respekteras för den de är. 

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

ANNONS

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS