News55

Mäns högre löner bidrar till kvinnors pension

Män har högre pensioner än kvinnor, men vårt pensionssystem ser till att jämna ut skillnaderna, i alla fall lite grann
Män har högre pensioner än kvinnor, men vårt pensionssystem ser till att jämna ut skillnaderna, i alla fall lite grann. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 18 juni 2024Publicerad: 18 juni 2024

Män tjänar ofta mer än kvinnor och det gör att kvinnor även får lägre pensioner, men flera miljarder av pensionspengar går från, främst, män till kvinnor.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

När vi arbetar tjänar vi ihop till vår allmänna pension, baserat på våra arbetsinkomster får vi pensionsrätter som blir till våra pensioner, en liten del hamnar också i premiepensionssystemet, det skriver Annika Creutzer i Senioren.

Förutom inkomstpensionen och premiepensionen förs stora summor pensionspengar över, främst från män till kvinnor. Det är en del av vårt skattesystem och vår välfärdspolitik.

Inkomsttaket

Det finns en gräns för hur hög inkomst som kan ge allmän pension, den är i år 614 500 kronor, det ges ingen pension över den inkomsten, men pensionsavgift dras.

År 2022 var 66 procent av de löntagare som tjänade mer än inkomsttaket män, då betalades 23 miljarder kronor in i pensionsavgifter för inkomst över taket, pengar som går direkt till statskassan.

De 66 procent manliga löntagare som betalade in pensionssavgifter över inkomstgränsen år 2022 stod för 73 procent av de 23 miljarderna.

Garantipension och stöd

Miljarderna från pensionsavgiften kan användas till vad som helst, år 2022 gick 17 miljarder till garantipensionerna, 74 procent av dem som får del av garantipensionen är kvinnor.

ANNONS

En annan utgift som pensionsavgiften används till är bostadstillägget för pensionärer som hamnade på 12 miljarder 2022, ungefär 72 procent av dem som får det är kvinnor.

Änkepensionen håller på att fasas ut, den betalas bara ut om äktenskapet ingicks senast 1990, den låg på 8 miljarder 2022.

Äldreförsörjningsstödet är ytterligare ett utjämnande stöd, 57 procent av dem som får det är kvinnor.

År 2021 kom ytterligare ett stöd, inkomstpensionstillägget, det uppgick till 6 miljarder år 2022, 4 av de miljarderna gick till kvinnor, skriver Annika Creutzer i Senioren.

Ökat pensionssparande skapar mindre oro

Hör du till dem som vill gå i pension så tidigt som möjligt? Du är inte ensam om det. Så mycket som 44 procent hoppas kunna sluta jobba när de fyllt 65 eller helst tidigare.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS