News55

Symptom på stroke otydliga: Kan vara svåra att upptäcka

Varje år får 28 000 personer en stroke.
Att får av stroke likställs vanligtvis med svåra medicinska konsekvenser eller dödsfall. Av alla som drabbas varje år, 28 000 personer, får ungefär hälften olika funktionsnedsättningar eller avlider. (Foto: Gerd Altmann / Pixabay)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 16 juni 2024Publicerad: 16 juni 2024

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Alla symtom är inte tydliga när man drabbas av stroke. Vanliga tecken på en lättare form, en så kallad TIA är att man plötsligt drabbas av små förändringar som försvinner efter en stund och risken är därför ganska stor att man inte uppmärksammar dem.

Att få av stroke likställs vanligtvis med svåra medicinska konsekvenser eller dödsfall.

Av alla som drabbas varje år, 28 000 personer, får ungefär hälften olika funktionsnedsättningar som kan visa sig genom nedsatt talförmåga, påverkad syn och rörelseförmåga – eller så avlider de kort efter eller under händeförloppet, enligt Hjärt-Lungfonden. Hälsoliv rapporterar.

Det som kanske inte alla känner till är den lättare varienten av stroke, också kallad TIA.

Vad är en TIA-attack?

TIA är en lättare form av stroke, men med lindrigare symptom. Om man misstänker att man själv eller någon annan i ens närhet har drabbats av en TIA-attack, ska man genast uppröka läkare för en grundlig undersökning.

Den här formen av övergående sjukdomstillstånd kan vara tecken på att att en vanlig stroke skulle kunna bryta ut när som helst. Det kan därför vara avgörande att sätta in preventiv behandling så fort som möjligt.

“Det kan handla om övergående talsvårighet, en liten förändring i ansiktsmimiken eller en stunds oförklarlig mental bortkoppling utan förvarning. Sånt här kan vara varningsklockor för att en riktig stroke är på gång”, berättar Jan Nilsson, överläkare.

ANNONS

Andra tecken på stroke kan vara tillfällig svaghet eller fumlighet i en arm eller ett ben. Ungefär var tredje person som drabbas av stroke har dessförinnan fått en TIA. 

ANNONS

Riskfaktorer

De vanligaste riskfaktorerna är kopplade till livsstil och allmän hälsa – diabetes, högt blodtryck, höga kolesterolvärden och rökning. Förmaksflimmer och åderförkalkning av blodkärl längre upp mot hjärnan är också vanliga riskfaktorer.

Om man riktar in sig på en sundare livsstil; regelbunden motion och hälsosam kost, finns goda chanser att kunna sänka eller eliminera riskerna på längre sikt. 

Symptom:

Förlamning: Det är vanligt att förlamning drabbar vänstra kroppshalvan om man får en stroke och man kan då känna domningar och stick i drabbade kroppsdelar.

Talsvårigheter: Man kanske plötsligt börjar sluddra eller får svårt att förstå vad andra säger. Vid en TIA-attack försvinner det efter en stånd.

Synstörningar: Dubbelseende eller nedsatt syn är vanligt under och efter en stroke.

ANNONS

Huvudvärk: Kraftig migrän och yrsel är vanligt förekommande.

Illamående: Drabbas man av stroke känner man sig ofta illamående.

Balansproblem: Balansen drabbas och man kan få svårigheter att orientera sig.

Trötthet: Ofta blir man väldigt trött.

Läs också:


Tre saker som minskar riskem för stroke

Många frågor kring viktläkemedel och stroke

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS