News55

Allras ilska grundas på åsikter om journalistiken

Artikelbild
e55
e55
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 13 mars 2018

Allra Försäkring är upprörd över E55:s publicering om deras tandvårdsförsäkring. Det får de gärna vara – journalistik väcker både åsikter och känslor. Men Allra Försäkring hävdar att artikeln bygger på flera faktafel, när deras kritik i själva verket baseras på bolagets åsikter om E55:s rapportering.

ANNONS
ANNONS

Många människor oroar sig för stora tandvårdskostnader, särskilt äldre människor med skral ekonomi. E55:s målgrupp är just personer med livserfarenhet, en del har inte så god kassa. Av det skälet sågs det som angeläget att för våra läsares skull undersöka vilka alternativ som står till buds för att få koll på kostnaderna för tandvård.

LÄS MER: Allras försäkring för hål i tänderna gör stora hål i plånboken

Det visade sig att det finns två alternativ. Allra Försäkrings tandvårdsförsäkring och Folktandvårdens Frisktandvårdsavtal. Det ena en försäkring, det andra ett avtal med Folktandvården.

Inte helt jämförbart i alla delar, men det påstås inte heller. Tvärtom, E55 är tydlig med att det ena är en försäkring och det andra inte. E55 har granskat de båda produkterna, och resultatet blir att Allras försäkring är ett dyrare alternativ för personer över 65 år. Pris, omfattning, riskurval och detaljerade villkor skiljer sig åt på flera punkter till Allra Försäkrings nackdel. Men i artikeln framgår också att Folktandvårdens avtal har begränsningar och undantag samt att det kräver både riskbedömning och behandling innan avtalet kan tecknas. Att det är just exempel och punktvisa nedslag har E55 varit tydlig med, både när det gäller Folktandvårdens avtal som Allras försäkring.

Här ligger dock en stor del av Allra Försäkrings kritik mot E55.

LÄS MER: Flera faktafel i E55:s bevakning av Allra – trots påpekande

Bolaget hävdar i en lång uppräkning att artikeln byggts på faktafel. På en del av en enda punkt har Allra Försäkring rätt. Ett miss, som rättades så snart det uppdagades, fanns i artikeln vid den första publiceringen. Det gäller högsta ersättningsbeloppet för den lägsta ersättningsnivån. Beloppet ska vara 1 804 kronor högre per år än vad E55 angav först, det vill säga 7 900 kronor exklusive ersättning för akut vård i Sverige och utomlands.

Men de övriga sex punkterna i Allra Försäkrings kritik mot publiceringen handlar i själva verket om ett journalistiskt urval. Det är inte möjligt att publicera en fullständig redogörelse i en artikel om hur två olika produkter förhåller sig till varandra. I stället måste redaktionen välja. Det är det som är journalistik – journalister gör ett urval för att ge en relevant bild utifrån de parametrar som valts ut. E55 har även publicerat en separat intervju med Carl Johan Thorsell, VD Allra Försäkring, där han har fått kommentera E55:s artikel. En intervju vi gärna publicerar eftersom vi bedömer det vara relevant för våra läsare.

ANNONS

LÄS MER: Allra rasar mot jämförelsen med Folktandvårdens avtal

Det väcker förstås både åsikter och känslor. Det har E55 inget emot. Journalistik ska tåla både åsikter och debatt – det är det som är själva syftet. Däremot ska man kalla saker vid dess rätta namn. Att Allra Försäkring inte gillar att jämföras med det för kunderna ofta förmånligare avtalet med Folktandvården är förståeligt.

Allra har vid flera tillfällen kritiserat media för publiceringar som inte framställt bolaget fördelaktigt –  Flera tidigare kommentarer från i år handlar om just kritik mot media. Men att hävda att E55:s artikel är felaktig, när det handlar om bolagets åsikter, det om något är inte korrekt.

Johanna Cederblad, reporter E55
Karolina Palutko Macéus, redaktionschef E55
Fredrik Lundberg, ansvarig utgivare E55

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS