News55

Byggrätten kan vara ogiltig

Artikelbild
Karolina Palutko Maceus
Karolina Palutko Maceus
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 04 juni 2018

Det är inte säkert att byggrätten av bostadsprojektet Biografen Penthouses som Oscar Properties sålde vidare till Axxonen ens existerar, kan E55 avslöja.

ANNONS
ANNONS

E55 har berättat hur Oscar Properties lovade bort en del av Brf Biografens mark gratis till Stockholm stad i utbyte mot en detaljplan för lyxprojektet Biografen Penthouses.

Byggrätten som Oscar Properties lyckades köpa för 10 miljoner kronor sålde man sen i sin tur vidare till bostadsutvecklaren Axxonen med en vinst på cirka 50 miljoner. I sviterna av det kärva bostadsklimatet har dock Axxonen meddelat investerare att man lägger ned sin verksamhet.

Frågan är hur det blir med Biografen Penthouses och den vinst som Oscar Properties av allt att döma redan resultatfört?

Hittills har Oscar Properties sagt att man är redo att ta tillbaka projektet:

”Som vi tidigare sagt så planerar vi för att ta över projektet om det skulle bli aktuellt”, har bolagets marknadschef Malin Sparf Rydberg skrivit till E55 tidigare.

E55:s granskning visar att det kan mycket väl vara så att byggrätten inte ens finns. Fastigheten Ruddammen 29, som köptes av ett Oscar Properties-bolag i slutet av 2010, överläts till föreningen Biografen den 1 juni 2014.

Samma dag beslutade en årsstämma att sälja luften ovanför föreningens tak till ett bolag som ägdes av Oscar Properties för 10 miljoner kronor. Det fanns bara tre medlemmar i föreningen då och de utgjorde samtidigt den interimstyrelse som Oscar Properties hade tillsatt. De gjorde affären.

Men om man ska köpa en del av en fastighet säger jordabalken att en så kallad fastighetsbildning måste ske hos Lantmäteriet inom 6 månader. Med andra ord behövde den här affären ha registrerats hos Lantmäteriet senast den 1 dec 2014. Men det missade bostadsutvecklaren.

ANNONS

–Man måste söka förrättning inom sex månader från avtalet upprättats. Annars är köpet ogiltigt, säger David Suomalainen, jurist på inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet.

Därmed skulle det kunna betyda att Oscar Properties inte ägde någon byggrätt att sälja vidare.

Hösten 2016 har misstaget förmodligen gått upp för Oscar Properties och två ledamöter ur den styrelse med riktiga medlemmar som nu fanns i föreningen uppmanas att bekräfta att avtalet fortfarande är giltigt.

”Överlåtelsen och försäljningen bekräftas härmed, skriver de förhand ovanpå det gamla avtalet.

Ur avtalet.

På håret, med en dags marginal i april 2017, lyckas Oscar Properties till slut få iväg det till Lantmäteriet.

Men det är nu det blir tvistigt. För antingen bygger Oscar Properteis byggrätt på avtalet från 2014, som då inte borde vara giltigt eftersom det inte kom in till Lantmäteriet i tid. Eller så bygger det på de underskrifterna av två ledamöter från 2016, men då saknas stämmobeslut. En styrelse kan inte ge bort föreningens mark och tillgångar hur som helst. Frågan är vad det var Oscar Properties i så fall sålde för 125 miljoner kronor till Axxonen?

–Sälj av del av fastigheten är sannolikt en väsentlig förändring av föreningens hus eller mark. Så om det inte står annat i stadgarna bör en föreningsstämma krävas, säger David Suomalainen.

ANNONS

Oscar Properties har tidigare hävdat att man har ett avtal med medlemsstyrelsen, vilket skulle betyda att bostadsutvecklaren lutar sig mot underskrifterna från två medlemmar i styrelsen 2016.

–Vi har ett avtal med Brf Biografen om en påbyggnad, detta avtal är signerat av medlemsstyrelsen och står med i den ekonomiska planen vid tog fram vid konverteringen av fastigheten och som köparna fick, vi har inga ytterligare kommentarer, har Malin Sparf Rydberg meddelat via mejl till E55 tidigare.

 

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS