News55

Centerpartiet: "Pensionssystemet kan inte lösa allt"

Artikelbild
e55
e55
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 09 maj 2018

Pensionärsorganisationerna ropar på översyn av hela pensionssystemet, och vill höja pensionsavgiften. Men det nobbar Centerpartiets Solveig Zander.

ANNONS
ANNONS

Stefan Löfvens förslag att höja pensionerna med en sexhundring för de som har pensioner mellan 9 000 och 17 000 är bra, tycker Solveig Zander.

Hon är Centerpartist och ledamot av Socialutskottet, och har suttit med i Pensionsgruppen i 12 år. Det är där, i gruppen som består av partierna S, M, L, KD, C och MP, som frågor som rör pensioner bereds.

Från andra håll, exempelvis Vänsterpartiet, har gruppen kritiserats. De är ganska hemliga om vad de håller på med, och övriga partiföreträdare är inte särskilt insatta i pensionsfrågan utan lämnar över pensionerna helt i händerna på den lilla gruppen, hävdar kritikerna.

Nu ser dock Solveig Zander positivt och välvilligt på Socialdemokraternas förslag, utan att vilja ge några löften.

– Vi ska diskutera det seriöst i Pensionsgruppen, men vi vet för lite om förslaget ännu. Vi vet inte hur den ska utformas eller hur det ska finansieras, säger hon till E55.

Pensionärsorganisationerna har tagit emot förslaget rätt ljumt. Det är för lite, tycker de, och vill hellre ha en genomgripande översyn av hela pensionssystemet.

– Jag respekterar att pensionärsorganisationerna tycker att det för lite. Men man kan inte höja för mycket på en gång. Bara den här höjningen kostar 4 miljarder kronor, skulle man höja det med det dubbla blir det dubbelt så mycket.

Ingen översyn

ANNONS

Pensionärsorganisationerna rop på översyn av hela systemet, viftar Solveig Zander bort. Det är redan gjort, ser hon. I alla fall för de allra sämst ställda pensionärerna.

– För dem finns bostadstillägget, som just höjts. Så har vi också sett över systemet för garantipension under de senaste tre, fyra åren. Vi har tagit fram ett program med nio punkter.

Hon ser inte behov av någon ytterligare översyn, i alla fall inte nu. De nio punkterna kommer att nå långt, tycker hon. Både när det gäller regelverk och säkerhet, och det kommer också att innebära att mer pengar kommer in i pensionssystemet.

I korthet handlar det om ändringarna och förbättringarna i det så kallade grundskyddet för de allra sämst ställda pensionärerna, förslaget att vi ska arbeta längre och ändringarna som ska göra fondtorgets fonder säkrare. Till det kommer en förstärkning av AP-fondssystemet.

– Det är flera delar som vi sett över. Men det enda sättet att höja pensionerna för dem som har inkomstpension är att få fler att arbeta.

Därför är nu alltså Pensionsgruppens förslag att alla ska förmås att arbeta längre. Med tvång, när det gäller den tidigaste möjliga pensionsåldern, och med övertalning och löften om högre pensioner för övriga som jobbar längre.

Hon är medveten om att många med tunga yrken, framför allt LO-grupper inte kommer orka.

–Där har vi sagt att om man jobbat i 44 år så ska det vara möjligt inom vissa områden att ta ut pension. Vi har inte preciserat det närmare, men det ligger nära till hands att det är inom LO-kollektivet.

ANNONS

Äldre är en tillgång

Hon förklarar att Pensionsgruppen också vill få större möjligheter till omskolning och utbildning i högre åldrar. Men det behövs också mer information och lobby-arbete kring äldres förmågor och nytta i arbetslivet, enligt Solveig Zander. Bland annat måste arbetsgivare inse hur viktiga äldre är i yrkeslivet.

–Vi har tillsatt ett antal ambassadörer som ska gå ut och berätta om pensionssystemet för arbetsgivare och andra. Men vi tittar också på åtgärder för att till exempel kunna ta studielån i högre åldrar och möjligheter till vidareutbildning. Det är en ödesfråga att se behovet av äldre i samhället.

Hon ser ingen annan lösning än att vi arbetar längre för att få in mer pengar i pensionssystemet. Någon höjning av pensionsavgiften, som pensionärsorganisationerna kräver, vill hon inte se.

– Vi betalar 18,5 procent på lönen i dag till pensionen. Till det kommer tjänstepensionen, som är upp mot 5 procent. Vi betalar alltså i dag nästan 25 procent av våra inkomster för pensionen – ska vi avsätta mer? Frågan är då hur mycket det blir kvar att leva på.

LÄS MER: PRO: Pensionerna blir en stor valfråga
LÄS MER: Vänsterpartiet: S fintar bort pensionsfrågan

Hon vill inte inte heller föra in PPM-pengarna i systemet, som PRO föreslår.

– Nej, det vore att ta pengar från barn och barnbarn. Att ta PPM-pengarna från framtida pensionärer för att ge till dagens vore helt fel.

ANNONS

Men pensionssystemet ger väldigt låga pensioner för stora grupper, och det bekymrar ändå Solveig Zander.

– Det som bekymrar mig mest är att kvinnor får så låga pensioner. Men det har med lönesättningen att göra.

Kvinnor har lägre löner, och det ger också lägre pensioner. Det är inte pensionssystemets fel, förklarar hon.

– Ett pensionssystem kan inte lösa allt. Ska ett pensionssystem förändra det här? Är det inte en fråga för arbetsmarknadens parter? Det är otroligt orättvist, men allt kan inte lösas av pensionssystemet, säger Solveig Zander.

LÄS ÄVEN: Polisen så pass allvarligt är bedrägeriet
LÄS ÄVEN:
Nu införas straffskatt på bilar 
LÄS ÄVEN:
Bidrag för elcyklar betalas ut

 

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS