News55

Debatt: Faror med det kontantlösa samhället

Artikelbild
Karolina Palutko Maceus
Karolina Palutko Maceus
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 26 maj 2018

Ett kontantlöst samhälle är en säkerhetsrisk – därför borde bankerna tvingas ta ansvar för kontantillgången. Det skriver tidigare justitieminister Beatrice Ask (M) och tidigare finansborgarrådet Carl Cederschiöld (M) i debattartikeln.

ANNONS
ANNONS
Hur mycket kontanter har du hemma? I en krissituation kan kontanter komma att spela en avgörande roll för hur väl du och din familj klarar er. Om Sverige blir strömlöst kommer varken betalkort, betalningsappar eller internetbanker att fungera. Kontanter kan då bli det enda sättet att kunna betala för varor. Det kontantlösa samhället är bra på många olika sätt, men det gör oss också enormt sårbara.

Just nu pågår krisberedskapsveckan, en vecka där vi uppmärksammar hur vi svenskar borde förbereda oss inför eventuell kris. Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) har skickat ut tips och råd för hur vi ska klara oss utan el, vatten och internetuppkoppling. Ett av råden är att alltid ha kontanter i beredskap hemma. I en värld där det säkerhetspolitiska läget präglas av ökad osäkerhet och oförutsägbarhet blir det civila försvaret allt viktigare. Kontanthanteringen är en av de frågor som måste belysas mer.

Sverige ligger i framkant när det kommer till det kontantlösa samhället. Det blir allt vanligare med restauranger och affärer som endast tar kort som betalningsmetod. På bara 50 år har andelen kontanter som cirkulerar i samhället gått från en tiondel av BNP till endast en trettiondel. Under 2010 cirkulerade ca 100 miljarder kronor i kontanter i omlopp och fem år senare var beloppet nere på 70 miljarder kronor enligt Riksbankens statistik.

Denna trend kommer med all sannolikhet att hålla i sig. Riksbanken har konstaterat att Sverige rimligtvis kommer att vara helt kontantlöst redan någon gång under 2030-talet. Det är enkelt att påstå att samhällsutvecklingen har gått i otroligt snabb takt när det kommer till digitala betalningssätt. Vi ser också att inställningen till kontanter skiljer sig åt inom landet och mellan storstad och landsbygd. Stockholm har absolut lägst kontantförespråkare i motsats till Värmland, Västmanland och Kalmar som har högst. Visst ska vi som land sträva efter utveckling, men vi kan inte tillåta oss att vara aningslösa inför säkerhetsriskerna med ett kontantlöst samhälle.

Men den breda erfarenhet vi har på både nationell och lokal nivå vill vi uppmana alla att ta till sig de råd som MSB:s broschyr hänvisar till – särskilt rådet om att ha kontanter hemma. Många svenskar är idag inte medvetna om att de förväntas klara sin egen försörjning och omsorg under en hel vecka utan stöd från samhället. Därför borde alla svenskar ha tillräckligt med mat, vatten och kontanter för att klara sig en veckas tid.

Vi Moderater växlar nu upp vårt arbete med civil beredskap och det viktiga i att ha ett betalningssystem där det fortfarande går att betala med kontanter. Detta är viktigt, inte minst ur beredskapssynpunkt. Därför krävs det att både invånare och de aktörer som ansvarar för banker, kortbetalningar och kontanthantering samverkar så att Sverige har ett system som klarar av hantering av kontanter och som gör oss mer robusta i krissituationer eller under andra påfrestningar.

Det nationella ansvaret för tillgången på kontanter måste tydliggöras. Att bankerna åläggs det skulle vara en naturlig utveckling.

Beatrice Ask (M)
Talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor
Tidigare justitieminister

Carl Cederschiöld (M)
Tidigare finansborgarråd

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS