News55

Debattörer: Dags att tala klarspråk om ”pensionärsskatten”

Artikelbild
STOCKHOLM 20180126
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 02 sep. 2018

Under Alliansens tid vid makten sänktes skatten på arbete mer än på pension, men Alliansen sänkte skatten mer på pension än vad nuvarande S-ledda regering varit i närheten av. Väljarna bör således ta Socialdemokraternas prat om att sänka skatten på pensioner med mer än en nypa salt, skriver Christian Ekström och Sofia Linder på Skattebetalarna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sveriges höga inkomstskatter är ett problem. De gör löntagare och pensionärer fattigare men skadar också samhällsekonomin. Mellan 2006 och 2014 avstod den borgerliga regeringen av taktiska skäl, eller möjligen ren feghet, från att på allvar ta tag i Sveriges höga och extremt skadliga marginalskatter. Inte ens värnskatten – som innebär mindre pengar i plånboken för den enskilde samtidigt som skatteintäkterna minskar – klarade dåvarande regeringen av att avskaffa. Men i rättvisans namn ska sägas att några viktiga skattesänkningar genomfördes under de två mandatperioderna. Viktigast var jobbskatteavdragen som inte bara innebär att fler få behålla mer av den lön de arbetat ihop, utan som också har en starkt jobbstimulerande effekt och därmed stärker Sveriges ekonomi. Men även skatten på pensioner sänktes, vilket var nog så angeläget. Detta är särskilt värt att påminna om såhär i valtider när Socialdemokraterna återigen försöker teckna en helt annan bild. Att partiet i debatten ger sken av att Alliansen införde en pensionärsskatt är om inte direkt lögnaktigt så åtminstone oerhört vilseledande, och bör inte få stå oemotsagt.

Under Alliansens tid vid makten sänktes skatten på arbete mer än på pension, men Alliansen sänkte skatten mer på pension än vad nuvarande S-ledda regering varit i närheten av. Det ska också nämnas att S varit motståndare till samtliga jobbskatteavdrag som införts, trots att det är dessa som föranlett de åtföljande skattesänkningarna på pensioner. Totalt sänktes skatterna på pensioner genom höjda grundavdrag under de två föregående mandatperioderna med 16,5 miljarder kronor. Nuvarande regering har sänkt skatten på pensioner med ytterligare 6,3 miljarder. Gott så, men det är knappast troligt att dagens S-regering skulle sänkt skatten på pensioner alls om det inte vore för de av Alliansen genomförda jobbskatteavdragen. Något som talar emot det är nuvarande regerings skatteiver. Bland annat har man gjort det mindre lönsamt för seniorer att arbeta längre genom att återinföra den särskilda löneskatten, och totalt höjt skatterna med 66 miljarder på fyra år.

Skattebetalarna har under lång tid drivit politikerna framför oss i frågan om sänkt skatt på pension. Vi avslöjade bland annat att en av nuvarande regerings utlovade skattesänkningar var långt mindre omfattande än vad som först utlovats, något som också korrigerades senare. Idag finns en bred enighet om att sänka skatten på pension bland riksdagens partier. Samtliga partier lovar att ta bort skatteskillnaden mellan lön och pension under nästa mandatperiod. Det är naturligtvis en seger för oss, men framför allt för landets pensionärer. I en sammanställning i Dagens Industri 30/8 av partiernas skatteförslag för nästa period kan det konstateras att flera partier går längre. Bland annat vill Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna sänka skatten ännu mer för pensionärer. Det bådar gott, då det sannolikt innebär en tydlig majoritet för fortsatt sänkta skatter på arbetsinkomster och pensioner framöver.

Sammantaget så ska Socialdemokraterna ha beröm för att de sänkt skatten på pension under mandatperioden. Men deras retorik har varit vilseledande och sänkningen har kommit motvilligt. Samtidigt talar partiet om att skatterna i Sverige kommer att behöva höjas framöver. Och höjer Socialdemokraterna inkomstskatterna – vilket de gjort även denna mandatperiod – så kan man utgå från att skatten på pension höjs också den. Väljarna bör således ta Socialdemokraternas prat om att sänka skatten på pensioner med mer än en nypa salt.

Christian Ekström, vd

Sofia Linder, chefekonom

Skattebetalarna

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS