News55

Eneroth om Cementa: Snabb lösning viktig

Artikelbild
mark.tran@brightsoftsolution.com
[email protected]
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 29 juli 2021

Det blir stora problem om produktionen av cement från Cementa i Slite på Gotland faller bort, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Inte minst för möjligheterna att genomföra de många stora infrastrukturprojekt som är på gång.

ANNONS
ANNONS
PolitikTT
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

Moderaterna undrar vad regeringen har för plan för att lösa frågan. Partiet hoppas på någon form av svar när näringsminister Ibrahim Baylan (S) kommer till ett extrainkallat utskottsmöte den 4 augusti.

Han måste förklara hur Sverige hamnade i den här cementkrisen och vad regeringen tänker göra åt det.

Jag förväntar mig att han presenterar en plan. Ska det här lösas, i meningen att undvika cementbrist, är det att en domstol fattar någon typ av beslut eller att regeringen gör det, säger Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet.

Tomas Eneroth säger att hela Sverige får problem – inte bara han som minister som vill bygga infrastruktur – om det blir brist på cement.

Det här handlar ju om tillväxt och investeringar för att klara klimatmålen. Det är väldigt viktigt att man snabbt hittar en lösning.

Han hävdar att regeringskansliet, under ledning av näringsminister Ibrahim Baylan (S), jobbar “för högtryck” för att hitta en väg framåt.

Ansökan avvisades

Problemet uppstod när Mark- och miljööverdomstolen för några veckor sedan sade nej till Cementas ansökan om fortsatt och nytt tillstånd att få bryta kalk- och märgelsten i två täkter på Gotland. Domstolen framhöll att miljökonsekvensbeskrivningen som företaget gjort var så bristfällig att frågan inte ens kunde tas upp i sak utan måste avvisas.

Cementas anläggning i Slite på Gotland står för 75 procent av företagets cementproduktion i Sverige. Det nuvarande tillståndet går ut den sista oktober i år.

Det pågår ett intensivt departementsövergripande arbete i regeringskansliet för att titta på den här frågan och analysera den och se konsekvenser framåt, sade utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) som fick svara på Cementafrågor när regeringen hade pressträff efter torsdagens regeringssammanträde.

Baylan till riksdagen

Men några detaljer om arbetet, eller vilka möjliga lösningar som regeringen eventuellt ser, kunde hon inte säga något om. Och hon vill inte som statsråd säga något om den juridiska processen.

TT: Vems är ansvaret för att det har blivit så här? Är det regeringens, Cementas eller någon annans ansvar?

Nu ska vi inte peka finger, nu måste vi hitta lösningar, säger Hallberg.

Hon hävdar att “ord står mot ord” i frågan huruvida underlagen som Cementa hade med i sin miljökonsekvensbeskrivning var kompletta eller inte.

I domen, som kom den 6 juli, skrev Mark- och miljööverdomstolen att:

“(…) miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.”

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS