News55

Hur fördelar man pension rättvist mellan makar? - Pensionsekonomen svarar

Artikelbild
Rikard Jansson
Rikard Jansson
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 08 okt. 2020

Vad kan man kräva att en arbetsgivare ska avsätt i pension och hur fördelar man pension rättvist mellan makar? Det är några av av frågorna som Skandias pensionsekonom Mattias Munter svarat på denna vecka. Fortsätt ställa dina frågor till [email protected].

ANNONS
ANNONS

Hej! Jag jobbar i ett mellanstort företag i södra Sverige. Jag ingår i en arbetsgrupp som driver personalfrågor.

Vad kan man begära av en arbetsgivare att de avsätter i pensionssparande för de anställda. Vad är det normala? Tack på förhand. VE

– Tjänstepension är närmast en hygienfaktor att erbjuda som arbetsgivare. Det är viktigt att formulera en komplett pensionspolicy för vad som ska gälla för just ert företag. För att hitta en grundnivå att utgå ifrån vad gäller avsättningar för pension så kan ni snegla på de villkor som gäller inom kollektivavtalen. Det största kollektivavtalet som omfattar privatanställda tjänstemän, ITP, avsätter minst 4,5 procent på lönedelar upp till 41 750 kr per månad för 2020. På lön därutöver gäller minst 30 procent.

– Glöm inte heller att tjänstepension inte bara är sparande, utan även trygghet i form av försäkringar. En bra sjukförsäkring för att kompensera inkomstbortfall för medarbetarna vid längre sjukskrivning är ett måste. Samma med en så kallad premiebefrielseförsäkring för att säkra att pensionsinbetalningarna fortsätter även vid långtidssjukskrivning.

– Ur ett arbetsgivarperspektiv kan det vara än viktigare att se till att ha någon form att förebyggande hälsoförsäkring. Den är vikig för att så långt det är möjligt undvika långa och kostsamma sjukskrivningar. Friskvårdsbidrag kan förstås bidra till en hälsosam livsstil bland medarbetarna men här pratar jag om en möjlighet att sätta in tidiga insatser som exempelvis sjukgymnastik eller samtalsstöd vid begynnande psykisk ohälsa. Beroende på ert företags verksamhet och nyckelpersonsberoende kan en vårdförsäkring som ger snabb tillgång till specialistvård också vara en del av en komplett hälsokedja på företaget.

 

Träffade min bank för att diskutera mitt sparande efter försäljningen av vårt hus. Dom föreslår en kapitalförsäkring. Lite osäker på hur detta fungerar och om det är ett bra sparande. Vad tycker du? Kan den ärvas av barnen? Familjen Eriksson

– Det kan absolut vara ett bra alternativ men sparformen i sig säger inte särskilt mycket om lämpligheten. Vilket mål, syfte och tidsperspektiv ni har på sparandet och vilken risk ni vill ta spelar större roll. Om det är ett sparande till nästa generation så är fördelen med kapitalförsäkring att pengarna kan styras på ett enkelt sätt till barnen genom ett så kallat förmånstagarförordnande.

ANNONS

– En kapitalförsäkring är en sparform som innebär att värdet beskattas schablonmässigt varje år istället för att vinster och förluster deklareras när man köper eller säljer exempelvis aktier eller fonder. Skatt betalas årligen oavsett om värdet ökat eller minskat. Kapitalförsäkring är mest lämplig för långsiktigt sparande, fem år eller längre.

– Kapitalförsäkringen kan man lite förenklat säga blir ett sorts skal som i huvudsak bestämmer hur sparandet ska beskattas och vad som ska hända med pengarna när den försäkrade dör.

– Hur sparandet sedan placeras och förvaltas inom en kapitalförsäkring kan variera. Den mest bekväma formen är traditionell förvaltning där försäkringsbolaget sköter alla investeringsbeslut och där det finns en garanterad minsta utbetalning vid en avtalad tidpunkt. Generellt innebär det ett medelrisksparande med relativt låg avgift. Det är också vanligt med fondförvaltning där du själv kan välja en eller flera fonder och byta när du vill utan att det utlöser någon skatt. Här kommer risknivån att variera beroende på fondval. Det finns även kapitalförsäkringar där du kan handla både aktier, fonder och andra tillgångar, så kallad depåförsäkring. Kapitalförsäkring kan alltså förekomma i tre olika varianter; traditionell försäkring, fondförsäkring och depåförsäkring. Skattereglerna är precis desamma för alla tre

 

Hej. Tack för en bra spalt Mattias. Vi undrar hur man gör för att fördela en pension rättvist mellan makar? I vårt fall har en person jobbat i 50 år medan makan tagit hand om hem och familj med endast några få kortvariga anställningar. Måste vara en vanlig utmaning för många?! Tacksam för svar. Hälsningar från Guldbröllop

– Grattis till guldbröllop! Det är ingen ovanlig situation som ni beskriver. Det går dock inte att omfördela pensionen på något sätt mellan makar. Man kan till exempel inte skänka en del av sin tjänstepension till sin maka. Den lilla möjlighet som finns i systemet är att föra över premiepensionen men den är en mycket liten del av pensionen för er. En sådan överföring är dock ett alternativ för de par som är mitt uppe i karriären nu och där den ena parten tar ett större ansvar för hem och familj för att få ihop livspusslet. I den situationen rekommenderas också att tidigt sätta upp ett extra sparande för den parten för att stärka ekonomin som framtida pensionär – ett sparande som också görs till enskild egendom.

– Det som är viktigt för er att se över är vad som händer om den som har störst pension dör först; finns det ett starkt efterlevandeskydd som gör att pensionsutbetalningarna fortsätter till efterlevande maka i det här fallet? För den allmänna pensionen finns inget sådant men för tjänstepension och privata pensionsförsäkringar är det vanligt.

– Det ni kan göra i er situation för att jämna ut månadsinkomsterna kopplar istället till det privata sparandet. Om det finns ett sparkapital som ni kan tänka er att leva livet för så kan man teckna en kapitalförsäkring med skattefria månadsvisa utbetalningar under en längre tid för att på så sätt stärka vardagsekonomin för den parten med lägst pension. Men här rekommenderar jag individuell rådgivning för att verkligen se över behov och vad som är lämpligt för just er situation.

ANNONS

 

Hej. Vad händer med pensionen i coronapandemin? Kommer allmänpensionen att sänkas? Fattigpensionär

– För nästa år så ser det inte längre ut som de allmänna pensionerna kommer att sänkas. Undantag finns för premiepensionen beroende på enskilda fondval. I övrigt är det inkomstutvecklingen i landet som avgör och även om den repat sig för detta år så finns förstås risken att vi för 2022 eller 2023 kommer att se sänkta inkomstpensioner som följd av en sämre inkomstutveckling i lågkonjunktur. Observera att garantipensionen inte påverkas alls av detta. Sänkta skatter på pension och för vissa ett inkomstpensionstillägg på upp till 600 kronor bidrar till att ge mer i plånboken på andra sätt.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rikard Jansson
Rikard Jansson

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Rikard Jansson

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

ANNONS