News55

Kris i Mackmyra – gör kontrollbalansräkning

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 31 mars 2024Publicerad: 31 mars 2024

Mackmyra Svensk Whisky har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning per den 29 februari, enligt whiskytillverkaren. "Beslutet har tagits av försiktighetsskäl och styrelsen förväntar sig att aktiekapitalet är intakt", skriver bolaget i ett pressmed…

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Kris i Mackmyra – gör kontrollbalansräkningFredrik Sandberg/TTMackmyras styrelse är orolig för att rörelsekapitalet inte räcker de närmaste månaderna om bolaget inte får en ny checkkredit. ArkivbildEkonomiTT Mackmyra Svensk Whisky har beslutat att upprätta en kontrollbalansräkning per den 29 februari, enligt whiskytillverkaren. “Beslutet har tagits av försiktighetsskäl och styrelsen förväntar sig att aktiekapitalet är intakt”, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Mackmyras bank har inför beslutet sagt upp whiskytillverkarens checkkredit per den 31 mars 2024 och det finns inget nytt kreditavtal på plats. “Bolaget kommer att ha likvida medel för att betala skatter och avgifter, inklusive återbetalning av coronastöd per den 12 april men det råder osäkerhet om bolagets rörelsekapital för de närmaste tre månaderna”, skriver Mackmyra. En kontrollbalansräkning måste upprättas när det finns skäl för ett aktiebolags styrelse att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Om det egna kapitalet är mindre än hälften av aktiekapitalet måste styrelsen kalla till extra stämma för beslut om kapitaltillskott eller likvidation.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS