News55

Lennart Låftman: Så kastar politikerna miljarder i sjön

Artikelbild
Lennart Låftman
Lennart Låftman
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 21 apr. 2022

Två bilder av samma ekonomi. Den ena återfinns i den fysiska världen: människor med sina arbetstimmar, råvaror, fabriker, alla varor i butikerna etc. En avbild av denna finns i den finansiella världen med pengar, löner, lån och räntor, skatter och statsutgifter. Om balansen mellan de två världarna störs får vi inflation eller lågkonjunktur.

ANNONS
ANNONS

Regeringar verkar tro att med miljarder till ”satsningar” på än det ena, än det andra kan problem lösas i den fysiska världen. Men Sveriges försvar blir inte starkt av att miljonernas mångfald öses över det om inte samtidigt utbildas soldater som kan sköta de nya pansarskotten, piloter som kan flyga de nya planen och så vidare. Och att på samma sätt att  bygga sjukhus om man inte samtidigt utbildar sjuksköterskor och läkare är att kasta miljarderna i sjön och löser inte vårdkrisen.

Varken sjukhusbyggnader eller krigsmateriel kan köpas på en stormarknad!  Åratal av planering, utbildning och av material (med långa leveranstider) krävs innan vi får ett fungerande resultat.

Rom byggdes inte på en dag, säger talesättet. Och samma gäller  för samhällsbyggnad. Regeringen sprätter nu miljarder på ”reformer” och
övertrumfas ofta av oppositionen (”för lite och för sent”). Men utan samtidig planering  av hur personal  att bemanna projekten skall utbildas och rekryteras och vad övrigt krävs i den fysiska världen, blir resultatet oönskade effekter i form av pris- löne- och vinstökningar.

Med andra ord börja med en riktig planering, därefter kan vi besluta om att ge anslag för den.

Ett annat exempel: nyligen lades ett förslag att underlätta för ungdomar att köpa sin första bostadsrätt genom att staten skall garantera en del av deras lån till insatsen. Men problemet är inte att så få ungdomar har råd, utan att bostäderna är för dyra . Att öka skulderna i den finansiella världen så att fler kan bjuda på bostadsrätterna driver ytterligare upp priserna på dem men ökar inte antalet bostäder i den fysiska världen Även om det är att svära i kyrkan skulle en  skatt på  förmögenhet bunden i bostadsrätter sänka priset och därmed underlätta för förstagångsköpare. Det vore en mer effektiv lösning på problemet men säkert ”politiskt omöjlig”.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS