News55

Moderaterna: En överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 10 apr. 2024Publicerad: 06 jan. 2018

Det krävs flera åtgärder för att möjliggöra ett längre och hållbart arbetsliv och man vill se åtgärder som motverkar diskriminering av äldre i arbetslivet, det skriver Moderaterna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Pensionsgruppen har nyligen slutit en överenskommelse om förändringar av pensionssystemet för att trygga pensionerna för såväl dagens som morgondagens pensionärer. Överenskommelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för uttag av ålderspension höjs och att grundskyddet – garantipensionen – förstärks med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som ekonomiskt sett har det tuffast. Detta är bra och nödvändiga åtgärder. Moderaterna vill vi dock göra mer för att förbättra situationen för pensionärerna.

Under en längre tid har medellivslängden ökat i Sverige. I grunden är detta givetvis en väldigt positiv utveckling eftersom det innebär att vi är allt friskare och lever allt längre. Det ställer dock pensionssystemet inför flera utmaningar. Så som systemet är utformat beräknas pensionen utifrån genomsnittlig medellivslängd vid tillfället för pensioneringen. Om pensionsåldern förblir oförändrad samtidigt som medellivslängden ökar leder det till att pensionen blir allt lägre i förhållande till slutlönen. Sedan det nuvarande pensionssystemet kom på plats har medellivslängden ökat med 2,4 år. För att trygga pensionerna måste därför tiden i arbetslivet förlängas.

Det är bakgrunden till att den lägsta åldern för uttag av ålderspension höjs från 61 år till 64 år fram till 2026 och att rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden höjs från 67 år till 69 år. Överenskommelsen har fattats i nära dialog med arbetsmarknadens parter med full respekt för att människor har olika förutsättningar för att kunna jobba längre. För att möjliggöra ett längre arbetsliv måste åtgärder för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv kontinuerligt tas i övervägande. Detta är pensionsgruppen överens om.

För Moderaternas del vill se flera åtgärder för att möjliggöra ett längre och hållbart arbetsliv. Vi har bland annat föreslagit att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt för att jobba längre, inte 65 som det är idag. Det är viktigt att den som känner att den vill fortsätta jobba och bidra högre upp i åldrarna också uppmuntras till detta.

Flexibilitet och goda möjligheter till omställning är väsentligt för att kunna uppnå målet om ett längre arbetsliv. Efter att man jobbat flera år inom en viss bransch kanske man inte längre kan fortsätta med det eller så kanske man av olika anledningar vill pröva på att jobba med någonting annat. Livet är föränderligt och det måste samhället visa respekt och hänsyn för.

För att öka möjligheterna till omställning i senare skeden av yrkeslivet vill vi i Moderaterna därför att gränsen för rätt till studiemedel höjs till 60 år. För den som har barn och studerar vill vi höja tilläggslånet så att det ska vara lättare att kombinera familjebildning med karriärväxling.

Vi vill även att äldres kompetens och erfarenheter bättre tas tillvara av arbetslivet. Om Sverige inte gör det kommer vi få det svårt att klara framtidens utmaningar. Vi vill därför se åtgärder som motverkar diskriminering av äldre i arbetslivet. Vi vill även avskaffa regeringens straffskatt på att anställa äldre så att det blir mer lönsamt att behålla människor i arbetslivet högre upp i åldrarna.

Johan Forssell, vice ordf i Socialförsäkringsutskottet,
Lars-Arne Staxäng, ledamot i Pensionsgruppen.

ANNONS

 

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS