News55

Obegripligt att oseriösa PPM-förvaltare släpps igenom

Artikelbild
mark.tran@brightsoftsolution.com
[email protected]
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 20 nov. 2017

I sitt investerarbrev från 2011, skriver Warren Buffett:

ANNONS
ANNONS

”I slutändan ser man vem som simmar naken först när tidvattnet är lågt” 

Det är först i sämre tider som de dåliga investeringarna syns. Vi har befunnit oss och befinner oss i rekordtider på börsen, efter ett 30-årigt ränterally som har tagit oss till rekordlåga räntor. Tillväxten i ekonomin är på topp. Det är ett historiskt unikt läge som ingen av oss tidigaste har upplevt. Så sent som i veckan påpekade även Finansinspektionen detsamma.

Men ändå hör vi det igen. Fondbolag som simmar nakna trots, högt tidvatten.

Efter Allra och Falcon Funds, är det är flera fondbolag i Premiepensionen som misstänkts för att stjäla pengar från spararna. Med öppna ögon tillåts direkt oseriösa fondförvaltare verka i systemet, utan någon kvalitetssäkring varken när de ges tillträde till systemet eller över tid.

Det är egentligen obegripligt att det händer men har en ganska enkel förklaring. När Sverige gick över till avgiftsbestämda pensioner i början på 2000-talet, innebar det en övergång till ett pensionssystem som i allt väsentligt är beroende av storleken på premierna och avkastningen på pensionskapitalet. Det som tidigare var en säker förmån eller garanti, har blivit beroende av avkastning på kapitalmarknaden och fondval.

Efter drygt 15 år börjar vi nu se många miljonärer i pensionssparande. Vilket krävs för att pengarna ska räcka.  Vi har samtidigt gått igenom en unik period de senaste 7-8 åren, där sjunkande räntor har drivit på börsvärden till rekordhöga nivåer. Det har gått bra för de allra flesta. Även för de riktigt dåliga och dyra fonderna. De flesta som läser den här artikeln har fått en bra avkastning på sitt kapital. Men är det en hållbar utveckling?

Pensionssparande handlar om att bedriva kvalificerad kapitalförvaltning över mycket långa tidsperioder. Detta är en kvalificerad tjänst, som dessutom de flesta plattformar, som till exempel tjänstepensionernas valcentraler och Pensionsmyndigheten inte hjälper till med. Långsiktig kapitalförvaltning är svårt och en lika professionell aktivitet som att vara brobyggaringenjör, specialistläkare eller pilot. Ändå har vi pensionslösningar som i princip förutsätter att du kan och förväntas bygga din egen bro över sundet, operera in din egen höftled och flyga planet själv till solsemestern.

Premiepensionen, och de flesta tjänstepensionssystem i Sverige har avstått från att bygga upp egen kompetens och kunskap om just fondförvaltning,  trots att man driver och förvaltar några av världens största fondförvaltningssystem. Framgångsrikt fondval kan enbart ske baserat på framåtblickande kvalitativ utvärdering, vilket kräver analyskompetens, förmåga att välja ut och att välja bort fonder.

ANNONS

Problemen inom till exempel Premiepensionen är inte lagstiftningen eller att man har eget fonderat pensionskapital.  Det handlar om att med öppna ögon låter direkt oseriösa och dåliga fondförvaltare verka i systemet utan någon kvalitetssäkring varken innan förvaltarna ansluts eller löpande. Det självklara vore att oseriösa förvaltare inte ska finnas på någon plattform och dåliga ska bytas ut löpande. Det sker inte idag.

Det egna ansvaret för pensionen är troligen här för att stanna. De flesta av oss har haft god avkastning de senaste 10-20 åren, men med det läge vi befinner oss i nu, finns det några enkla grundregler att tänka på;

  1. Det är svårt att alltid välja den bästa fonden, men det viktiga är att ”vinna genom att inte förlora”, det vill säga välja bort de fonder och förvaltningsstrategier som är dåliga, felaktiga eller för dyra. 
  2. Välj fonder och en portfölj som motsvarar syftet. De flesta fonder har inte ett pensionsändamål.
  3. Historisk avkastning säger mycket lite om en fondförvaltares framtida resultat. Se på fondförvaltarens verkliga förmåga att förvalta.
  4. Indexförvaltning kan vara effektiv och billig förvaltning, men indexförvaltning är också en aktiv förvaltning som inte löser alla problem, till exempel vilken risk i portföljen man skall ha. Det kräver riskhanterings- och allokeringsförmåga, vilket är en komplex och kvalificerad verksamhet. Detta är svårt och få som är duktiga på.
  5. Undvik fonder med fasta tillgångsvikter och fast andel i till exempel räntor och aktier. Förmågan och möjligheten att anpassa portföljen är avgörande för att långsiktigt uppnå en bra och stabil avkastning.

Vi befinner oss i en tid där tidvattnet fortfarande står högt; mitt i en högkonjuktur och “starka” börser, där vi kan anta att många fler “simmar nakna.” 

Fondförvaltning är en professionell verksamhet, där huvudmän och pensionsplattformar måste ta ett större ansvar.

Det är dags att ta fondförvaltningen på allvar, för när tidvattnet sjunker undan, kommer det nämligen vara fler än Allra och Falcon som visar sig simma nakna.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS