News55

Oroväckande trend i den ekonomiska krisens spår

Artikelbild
e55
e55
Uppdaterad: 25 aug. 2023Publicerad: 25 aug. 2023

I svåra tider är det många som väljer att dra ned på sparandet för att klara av vardagen bättre. Enligt en ny undersökning är det dock en specifik grupp som straffas hårdare än andra.

ANNONS
ANNONS

På uppdrag av Länsförsäkringar har Novus undersökt föräldrars sparande till sina barn. Enligt undersökningen så har sparandet till barnen generellt minskat det senaste året, detta samtidigt som kostnaderna ökat på grund av bland annat högre räntor och inflation.  

Enligt Länsförsäkringar skiljer sig sparandet en hel del mellan olika grupper i samhället, inte minst mellan hög- och låginkomsttagare. Det skriver Privata Affärer

“Att spara till barnen handlar om att skapa goda förutsättningar för de första kliven in i vuxenvärlden. Det är därför olyckligt att sparandet minskar och att så stora skillnader finns mellan hög- och låginkomsttagare”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i en kommentar. 

Undersökningen visar att 16 procent av låginkomsttagare, alltså nära en fjärdedel, har minskat sitt sparande till barnen på grund av ett förändrat ekonomiskt läge. Ser man istället till höginkomsttagare så har endast fem procent minskat sitt barnsparande. I undersökningen så klassas de hushåll som tjänar mellan 25 000 och 42 000 i månaden som låginkomsttagare.  

Jämfört med 2018 har barnsparandet minskat med tio procent. Då var det genomsnittliga sparbeloppet 575 kronor per månad och i år ligger det på 521 kronor, skriver Dagens Nyheter.

Högavlönade sparar mer

Undersökningen visar att högavlönade föräldrar kan spara upp till 620 kronor i månaden medan låginkomsttagare kan spara upp till 383 kronor i månaden.  

“Vid en första anblick kan en liten minskning i sparandet inte te sig så betydelsefull men på lång sikt kan det bli kännbart för ditt eller dina barn”, säger privatekonomen.

ANNONS

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS