News55

Sänkt skatt löser inte problemet med ett pensionssystem som inte levererar

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 06 maj 2017

En skattesänkning löser inte problemet med låga pensioner. Det krävs en översyn av hela pensionssystemet – men redan nu krävs en rejäl höjning av bostadstillägget, det skriver Christina Tallberg, ordförande för PRO.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Regeringen föreslår sänkt skatt för pensionärer. Alla med en pension upp till 14 000 kr ska få lika skatt som de som arbetar. Det är en delseger för alla PRO:are som kämpat för detta i tio års tid. Även Kristdemokraterna föreslår nu att skattegapet ska försvinna. Men en skattesänkning löser inte problemet med låga pensioner. Det krävs en översyn av hela pensionssystemet – men redan nu krävs en rejäl höjning av bostadstillägget.

PRO har arbetat för att förbättra äldres ekonomiska villkor i 75 år. Det behövs fortfarande. De ekonomiska klyftorna ökar mellan pensionärer och löntagare. Skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner är stor. De flesta pensionärer betalar dessutom högre skatt än löntagare med lika stora inkomster.

Äldrefattigdomen ökar. Allt fler äldre hamnar under den relativa fattigdomsgränsen, som idag ligger på ca 12 000 kr i disponibel inkomst. I Sverige hamnar 15,6 procent av de över 65 år under den gränsen. Av ensamstående kvinnor över 65 ligger 34,9 procent under fattigdomsgränsen.

PRO har fått politikerna att agera och Pensionsgruppen har nu enats om att utreda grundskyddet i pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd). Förslagen kommer först nästa år.

Men att höja bostadstillägget kräver ingen utredning. Därför förväntade vi oss en rejäl höjning redan i regeringens vårproposition. Ett höjt tak i bostadstillägget till 7000 kronor är ett träffsäkert sätt att nå de med de allra lägsta pensionerna.

PRO:s medlemmar kräver också förändring när det gäller skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner. Pensionssystemet bevarar och förstärker den ojämställdhet som finns i samhället och arbetslivet. I snitt skiljer det 5325 kronor i månaden mellan kvinnors och mäns pensioner i vårt land.

Mer än hälften av de kvinnliga pensionärerna har behov av garantipension och bostadstillägg. Garantipensionen följer prisutvecklingen medan inkomstpensionen följer löneutvecklingen. Det gör att skillnaderna ökar. Många kvinnor drabbas också av marginaleffekter eftersom bostadstillägget minskar när pensionen höjs. PRO:s krav är att garantipensionen ska följa inkomstutvecklingen och att marginaleffekterna måste minska.

Även här har PRO påverkat. Regeringen och partierna i Pensionsgruppen har nu beslutat om en handlingsplan för jämställda pensioner. Det är ett steg i rätt riktning, men många förslag är riktade mot de i yrkesverksam ålder som får effekt först om 30 eller 40 år.

ANNONS

De låga pensionerna och pensionärers ekonomi finns uppenbart på politikernas näthinna nu. Det är nog klokt med tanke på att över 25 procent av väljarkåren kommer att vara över 65 år vid valet 2018. Skatten har sänkts, men nu väntar vi på att alla pensionärer omfattas.

Frågan om att se över pensionssystemet, för att alla ska kunna leva på sin pension, är väckt. Men för att lösa situationen, här och nu, för de med de allra lägsta pensionerna, måste bostadstillägget höjas rejält. Det borde göras nu.

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS