News55

SMS avslöjar insidermisstänktas kontakter

Artikelbild
e55
e55
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 06 mars 2018

Insiderutredningen i Scandinavian Enviro Systems visar hur en liten grupp ägare handlat aggressivt och vältajmat i aktien, men också planerat att läcka kurspåverkande information.

ANNONS
ANNONS

I fredags väckte Ekobrottsmyndigheten åtal mot fyra personer för insiderbrott i samband med handel i Scandinavian Enviro Systems. Två av dessa åtalas också för obehörigt röjande av insiderinformation.

E55 har gått igenom den drygt tusen sidor långa förundersökningen som innehåller en lång rad komprometterande uppgifter. Men åklagaren bygger trots det merparten av åtalet på indicier och att det saknas rimliga alternativa förklaringar till de misstänktas agerande.

Klart är att tre av de misstänkta har sålt stora mängder aktier inför ett negativt pressmeddelande den 20 december. En av dessa personer är närstående till bolagets ordförande Stig-Arne Blom, som även han står åtalad. Den närstående misstänks ha fått information om innehållet i pressmeddelandet på förhand av Stig-Arne Blom och ska i sin tur tur ha försett två vänner med informationen.

Efter att kursen gått ned har de också kunnat köpa tillbaka Enviro-aktier till lägre kursnivåer.

Bakgrunden är de utdragna förhandlingarna med Vanlead Group om att bygga en stor anläggning för däckåtervinning i Kina. I oktober meddelades att Scandinavian Enviro Systems var den enda slutkandidaten i upphandlingen, men snart tillstötte komplikationer. Och till sist var bolaget tvunget att gå ut med att avtalet var försenat.

Exakt när och hur den hemliga informationen har spridits kan åklagaren inte bevisa, men klart är att informationen fanns hos styrelsen åtminstone en vecka innan pressmeddelandet gick ut. En lång rad telefonsamtal finns också registrerade mellan Stig-Arne Blom och den närstående under den här perioden.

Samtliga misstänkta nekar till brott. Stig-Arne Blom säger sig inte känna till den närståendes handel med Enviro-aktien. Han förnekar bestämt att han skulle ha delat med sig av någon insiderklassad information.

“De pratar bara kring den information som är publik, något annat har de inte pratat om”, står det i förundersökningen.

ANNONS

Han medger dock att han kan ha nämnt vissa mer allmänna uppgifter om resplaner och möten som den närstående kan ha dragit vissa slutsatser av. De båda uppger i förhör att de samtalat på telefon om en inställd Kina-resa i december.

“Att inte åkte till Kina tolkade han som att det blev ett försenat avtal. Det var per telefon som meddelade att det inte blev en Kinaresa”, uppger den närstående i förhör.

“Han tolkade den uteblivna resan till Kina som att det skulle bli förseningar i avtalet och han utnyttjade situationen och sålde aktier. Han behövde pengar till räkningar och ville flytta sitt innehav till Nordnet men vetskapen om att det inte blev någon Kinaresa spelade in att han sålde aktier.”

De två medåtalade vännerna förklarar sina affärer med egen analys av läget i bolaget vid tidpunkten, att man ville minska innehavet inför julhelgen och att situationen var oroande eftersom besked om något färdigt avtalet inte kom. Att de skulle ha samordnat sin handel eller delat på hemlig information förnekas bestämt.

Men av förundersökningen framgår uppgifter som tyder på att situationen är en annan. Klart är att trion har handlat med Enviro-aktien under flera års tid. I ett Excel-dokument som hittats i den närståendes dator finns uppgifter där även en av vännernas innehav tas upp liksom ytterligare en bekant som inte är misstänkt i målet, men som ska höras som vittne.

I dokumentet står angivet att den närstående har rätt till en del av vännernas vinster i aktien:

“Ska få 55% av (jag 25% och kontakt 30%)” och “Jag är berättigad till 60%”.

I förhör förklarar den närstående kommentarerna med att det är önsketänkande och egna påfund som inte har någon relevans. En av de personer som namnges i dokumentet påstår att det måste handla om en annan person med samma namn.

ANNONS

Bland åklagarens bevis framkommer också att Stig-Arne Blom indirekt har haft del av ett hemligt innehav i Enviro-aktien. Under våren 2017 förde han över 1,4 miljoner kronor till den närståendes bolag i Hongkong. Pengarna påstås ha varit en betalning för att köpa 1 procent av Hongkong-bolaget. Den närstående använde dock pengarna till att köpa Enviro-aktier via banken HSBC.

HSBC-depån dök upp på Enviros lista över storägare under hösten med ett innehav på drygt 900 000 aktier och väckte frågor internt på bolaget. Stig-Arne Blom säger sig inte ha känt till köpen.

Av förundersökningen framgår att Ekobrottsmyndigheten på sedvanligt sätt beslagtagit de misstänktas datorer och mobiltelefoner. Men man har också gått på flera bakslag i detta arbete. En av de misstänkta kunde inte gripas som planerat och fick sökas via telefon. När han inställde sig för förhör saknades både telefon och dator och polisen har inte hittat dessa trots idogt sökande.

Det visar sig också att Ekobrottsmyndighetens verktyg för att analysera hårddiskar har problem att läsa av Apple-datorers filsystem. Mejlkorgar har fått kopieras manuellt.

Mobiltelefonerna har också varit ett problem då de misstänkta kommunicerat med hjälp av den krypteringsskyddade mobilappen Signal. Utredarna har kunnat ta bilder av vissa meddelanden från slutet av januari i år, men har inte kunnat komma åt kommunikation från tiden för affärerna i deccember.

Valet av Signal verkar ha varit noga genomtänkt. Faktum är att personen som är närstående till Stig-Arne Blom endast verkar ha använt Signal för att kommunicera med de två medåtalade och den icke-misstänkta vännen, just de personer som handlat i aktien. Detta är givetvis en komprometterande detalj i åklagarens indiciebygge.

Ännu känsligare för de åtalade är innehållet i meddelandena som pekar på en tät samordning kring handeln i Enviro-aktien. I slutet av januari i år pågick fortsatta förhandlingar mellan bolaget och den kinesiska kunden både i Kina och på hemmaplan i Göteborg. Marknaden väntade på information, men bolaget gick inte ut med något pressmeddelande.

Den person som är närstående till Stig-Arne Blom verkar dock ha varit kontinuerligt uppdaterad om förhandlingsläget och vännerna frågar honom också om hur de ska agera i aktien. De diskuterar också möjligheten att sprida positiv information om bolaget genom andra bekanta. Den närstående verkar vilja ha ut ett besked om att ett avtal är nära förestående.

ANNONS

Men i förhör uppger han att allt är rent påhitt:

“Det var på skämt detta med polaren. Han förstod att han aldrig skulle göra det. De skojade om det någon gång. De vet att man inte får göra så, skriva sådant som inte stämmer på forum. Han förstod att det inte skulle bli något med det.”

Att han verkar ha tillgång till information från förhandlingarna förnekas. Istället ska påståendena i Signal-meddelandena bygga på egna antaganden i ett försök att framstå som mer insatt än vad han var.

Här följer några exempel på meddelanden som återfunnits i den närståendes telefon:

 

 

 

ANNONS

 

De fyra åtalade har suttit häktade under slutfasen av utredningen. Rättegången inleds i Stockholms tingsrätt under vecka elva.

LÄS ÄVEN: Åtal i börsbolag efter insiderläcka
LÄS ÄVEN: Åklagaren vill behålla insidermisstänkta bakom lås och bom
LÄS ÄVEN: Insiderhärva skakar om Göteborgs fina salonger

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS