News55

Solidar överklagar FI-sanktion

Artikelbild
e55
e55
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 18 maj 2018

PPM-företaget Solidar accepterar inte FI:s beslut om sanktionsavgift. Företaget överklagar nu beslutet om 10 miljoner kronor i straffavgift då Solidar varnades för allvarliga brister, skriver Expressens Dina pengar.

ANNONS
ANNONS

För ungefär en månad sedan varnades Solidar av Finansinspektionen, FI,  för “allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter och i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse”. Solidar fick en varning, och en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

Men Solidar aceepterar alltså inte sanktionen och varningen. Företaget överklagar beslutet till förvaltningsdomstolen, och kräver att beslutet ändras, skriver Dina pengar.

“Bristfällig eller ofullständig information”

“Beslutet baseras på bristfällig eller ofullständig information”, skriver Solidar, och fortsätter resonemanget med att FI har utelämnat “väsentliga” omständigheter som Solidar har redogjort för. FI:s beslut är därför enligt Solidar oriktigt, skriver Dina pengar.

Grundlös slutsats

“Finansinspektionens slutsats att Solidar Fonder i strid med andelsägarnas intressen betalat ett för högt courtage om 33 miljoner kronor är grundlös”, skriver Solidar.

LÄS MER: 100 00 missar pensionstillägget
LÄS MER: Aha-upplevelse för politiker att leva som pensionärer
LÄS MER: “Starka ekonomiska skäl att var kvar i Akademien

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS