News55

Statliga SBAB riskerar böter

Artikelbild
Karolina Palutko Maceus
Karolina Palutko Maceus
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 29 nov. 2017

Statens bolånebank bryter mot både svenska och internationella redovisningsregler.

ANNONS
ANNONS

Som E55 kunde berätta igår har SBAB:s ordförande Bo Magnusson och tidigare vice ordföranden Jakob Grinbaum fått ut en högre ersättning från koncernen än vad som gått att utläsa av årsredovisningarna. Felet beror på att SBAB omväxlande under åren har struntat att räkna med deras styrelsearvode från dotterbolaget SCBC och extraersättningar för uppdrag i kommittéer.

2015 fick de båda över 400 000 kronor mer än vad som redovisades, men felen har funnits med i samtliga årsredovisningar för åren 2014 till 2016, visar E55:s granskning.

Reglerna som styr SBAB:s redovisning finns i både internationella regelverk, svensk lag och föreskrifter från Finansinspektionen. Koncernen har också värdepapper upptagna för handel på Stockholmsbörsen och faller därmed även in under börsregelverket och Svensk kod för bolagsstyrning.

De stränga reglerna ställer höga krav på öppenhet när det gäller ersättningar till ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Att som ledamot ta ut ett arvode i ett dotterbolag och sen systematiskt inte redovisa det i koncernens årsredovisning är ett allvarligt regelbrott.

      LÄS MER: Dolda arvoden till SBAB-höjdare

På Finansinspektionen, som har tillsynsansvar över SBAB, är man tydlig med vad som gäller:

– Om företaget är moderföretag i en koncern ska ersättningar och förmåner från samtliga koncernföretag ingå, säger Lena Boregård redovisningsexpert på Finansinspektionen.

Har man inte efterlevt detta har man inte följt Finansinspektionens föreskrifter och därmed inte heller de lagstadgade redovisningsreglerna. SBAB riskerar nu att bli ett tillsynsärende hos FI och i värsta fall få böter.

ANNONS

– Vi har en tillsynskommitté som bedömer hur allvarlig en regelöverträdelse är. Vi har rutiner och processer på plats för sånt här, säger Lena Boregård.

Även Stockholmsbörsen kan ha synpunkter på SBAB:s årsredovisningar eftersom dotterbolaget SCBC:s obligationer handlas på marknadsplatsen.

SBAB har bekräftat att det förekommer felaktigheter och otydligheter kring styrelseledamöternas arvodering i årsredovisningarna och lovat att bolaget i framtiden ska se till att rätt information redovisas.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS