News55

Stockholms stad ordnade detaljplan mot gratis mark

Artikelbild
Karolina Palutko Maceus
Karolina Palutko Maceus
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 01 juni 2018

Oscar Properties ville ha en ny detaljplan. Stockholm stad ville ha mark. Samarbetet ledde till att staden lovades en bit av föreningen Biografens mark– gratis. Men en tabbe har satt allt på spel igen, visar dokument som E55 har tagit del av.

ANNONS
ANNONS

–Det var en överenskommelse som gjorde med Oscar Properties, medger Kajsa Ek, enhetschef på Exploateringskontoret när E55 ringer.

Axxonens kollaps och striden med Brf Biografen om stomförstärkningen är inte de enda problem som Oscar Properties brottas med när det gäller projektet Biografen Penthouses, kan E55 berätta. Frågan är om bostadsutvecklaren kan få ett bygglov beviljat? E55 har kartlagt hanteringen av detaljplanen.

Oscar Properties köpte fastigheten Ruddammen 29 redan i slutet på 2010 och snart fördes detaljplanediskussioner mellan Oscar Properties och Stockholm stad. Oscar Properties ville bygga på den befintliga byggnaden och behövde en planändring av kommunen. I den dåvarande detaljplanen gick det inte att göra någon påbyggnad. Kommunen å sin sida hade stora planer för samma område – det gick under namnet Västra Vallhallavägen. I vanliga fall brukar man inte vilja göra en liten plan i ett stort programområde, men så blev det, konstaterar Kajsa Ek.

Hur det blev så kan hon inte säga, men ganska snart stod det klart att Stockholm stad skulle få en del av fastighetens mark gratis. Den passade bra till ett parkområde som staden planerade.

–Jag tecknade ett avtal med Oscar Properties sen har de sålt projektet. Jag vet inte hur det kommer bli. Föreningen har andra önskemål, säger Kajsa Ek.

“Nästan otillbörligt”

Redan 2014 när Stadsbyggnadskontoret skulle inhämtar synpunkter kring detaljplanen, reagerade grannfastighetens advokat på utbytet.

”Det verkar besynnerligt och nästan otillbörligt att låta föreslagen påbyggnation kopplas samman med eller till och med vara avhängigt ett beslut att stycka av delar av den marken som tillhör Ruddammen 29 i syfte att ge den marken till Stockholm Stad”, går det att läsa i Samrådsredogörelsen från 2015.

ANNONS

Den här invändningen bemöttes aldrig av kommunen. Istället ska Oscar Properties pressat representanter för föreningen att skriva på ett avtal som sa att staden skulle få en del av marken utan ersättning.

–Föreningen hade ingen juridisk hjälp på den tiden och Oscar Properties sa att det var föreningens skyldighet att ingå exploateringsavtalet så föreningen gjorde bara som man blev tillsagd, berättar en person med insyn.

I avtalet går det att läsa att föreningen inte ska få betalt för marken som sannolikt uppgår till flera miljoner kronor.

”Bolaget ska utan ersättning överlämna mark som ska bli allmän plats eller mark för allmän byggnad till staden, står det i det exploateringsavtal som tecknades den 8 december 2015.

Men det fanns en detalj med som har fått oönskade konsekvenser. Och som gör att hela bygglovet för Biografen Penthouses nu hänger i luften.

Miss gör avtalet ogiltigt

Avtalet förföll om inte Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om detaljplanen senast den 31 december 2015. Och så blev det. Exploateringskontoret och Stadsbyggnadsnämnden verkar ha gjort en tabbe. Planen antogs först i mitten på januari 2016.

–Då var det Oscar Properties som var part och de skulle överlåta mark till staden. Men nu finns det inget avtal, så är det, säger Kajsa Ek, som skrev på exploateringsavtalet för stadens räkning.

ANNONS

Marken som Oscar Properties hade förhandlat bort gratis till staden är inte längre i spel – i alla fall inte utan ersättning. Avtalet gäller inte längre. Och för en vecka sen meddelade föreningen också Lantmäteriet, som är inblandad i fastighetsbildningen, att man inte längre är intresserad av att ge bort föreningens mark gratis.

Planen, som reglerar markanvändningen, säger att det finns parkmark i området och det gör det alltså inte. Då blir det svårt för Lantmäteriet att genomföra fastighetsbildningen, som i vanliga fall behöver vara klart innan bygglov kan beviljas.

–Jag vet inte hur det kommer att bli nu, säger Kajsa Ek.

LÄS MER: Oscar Properties erbjuder boende 200 000 kronor

Blir det något bygglov?

–Det vet jag inte. Det kan vara så att fastighetsbildning behöver vara klar för att bygglov ska beviljas, men om all fastighetsbildning i området måste vara klar vet jag inte.

Är det vanligt att staden får mark gratis?

–Vet inte om det är vanligt, det var väl en del i överenskommelsen. Man misstänkte föroreningar. Men det spelar ingen roll för avtalet har fallit. Det finns ingen överenskommelse längre.

ANNONS

Oscar Properties undviker att svara på frågan om markavtalet, utan uppehåller sig endast kring påbyggnaden i ett skriftligt mejlsvar.

–Vi har ett avtal med Brf Biografen om en påbyggnad, detta avtal är signerat av medlemsstyrelsen och står med i den ekonomiska planen vid tog fram vid konverteringen av fastigheten och som köparna fick, vi har inga ytterligare kommentarer, skriver Malin Sparf Rydberg.

LÄS ÄVEN: Oscar Properties kan redan ha tagit hela vinsten för Biografen
LÄS ÄVEN: Nya uppgifter: Axxonen avveckla all sin verksamhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS