News55

Stockholmsbörsen agerar i Fingerprint Cards

Artikelbild
Karolina Palutko Maceus
Karolina Palutko Maceus
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 26 apr. 2018

Förslaget på ordförande till det skandalomsusade bolaget Fingerprint Cards har fått Stockholmsbörsen att ta kontakt med bolaget.

ANNONS
ANNONS

–Vi har noterat förslaget från Fingerprint Cards valberedning och har som följd av detta tagit kontakt med bolaget för att bättre förstå deras resonemang, säger David Augustsson, pressansvarig på Stockholmsbörsen.

Fingerprint Cards handlas på Stockholmsbörsens storbolagslista, och i och med det finns krav på sundhet i de noterade bolagen har valberedningens förslag fått börsen att agera. Johan Carlström som föreslås bli ordförande är även valberedningens ordförande. Men eftersom valberedningar är ett juridiskt oreglerat område där det bland annat saknas omedelbart tillämpliga jävsbestämmelser har börsen tagit det ett steg längre.

–Vi tycker därför att det finns anledning att titta närmare på frågan kring beredningen av förslaget, från perspektivet god sed på aktiemarknaden. Det är dock inte en fråga som ligger inom börsens ansvarsområde och vi har därför uppmanat bolaget att ta kontakt med Aktiemarknadsnämnden för ett klargörande, säger David Augustsson.

Ska verka för god sed

Aktiemarknadsnämnden, som är marknadens självregleringsorgan, ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Att en person, som står åtalad för grovt insiderbrott i flera fall, nu föreslås ta ordförandeklubban och dessutom i samma bolag som de misstänkta brotten kan ha skett i hör knappast till vanligheten. Och enligt Stockholmsbörsen har börsen egna verktyg att agera om det sker stora förändringar i ett börsbolags styrelse. Samtidigt som Johan Carlström föreslås bli ordförande, lämnar fyra andra ledamöter styrelsen, ordföranden Jan Wäreby, Åsa Hedin, Carl-Johan von Plomgren och Ann-Sofie Nordh har alla avböjt omval.

–Vi övervakar löpande hur bolagen uppfyller både våra noteringskrav samt riktlinjerna om god sed på aktiemarknaden för att upprätthålla marknadens förtroende. Detta innebär att vi har möjlighet att ingripa när det sker en väsentlig förändring i ett bolag, exempelvis en större förändring i ett bolags styrelse, säger David Augustsson.

Knappast första gången

ANNONS

Biometribolaget har gång efter annan överraskat aktiemarknaden, men sällan i positiv bemärkelse. Nyheter från bolaget har ömsom handlat om vinstvarningar ömsom om husrannsakningar mot huvudkontoret eller personer med kopplingar till bolaget.

Så sent som förra året fälldes två tidigare styrelseledamöter för insiderbrott. Och det var inte de första insiderdomarna i Fingerprint. Nu står det alltså klart att huvudägaren som står åtalad för flera fall av grovt insiderbrott gör comeback i bolaget på en formell position –i styrelsen.

LÄS ÄVEN:ANNONS

 

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS