News55

Thedéen om inflationsfallet: Välkommet och bra

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 14 mars 2024Publicerad: 14 mars 2024

Inflationen faller och närmar sig Riksbankens inflationsmål. En räntesänkning i maj är huvudscenariot både bland ekonomer och på marknaden. - Det går inte att utesluta, säger riksbankschefen Erik Thedéen. Den så kallade KPIF-inflationen, där boränteeffe…

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Thedéen om inflationsfallet: Välkommet och braFredrik Sandberg/TTRiksbankschef Erik Thedéen välkomnar de senaste inflationssiffrorna från SCB. ArkivbildEkonomiTTInflationen faller och närmar sig Riksbankens inflationsmål.En räntesänkning i maj är huvudscenariot både bland ekonomer och på marknaden.Det går inte att utesluta, säger riksbankschefen Erik Thedéen. Anders HumleboPrisökningstakten på årsbasis i februari 2024 enligt måttet KPI. Den så kallade KPIF-inflationen, där boränteeffekter inte räknas med, föll till 2,5 procent i februari. Det kan jämföras med 3,3 procent i januari och över 10 procent när inflationschocken rasade som värst för drygt ett år sedan. Riksbankens inflationsmål är 2 procent.Det bekräftar att vi har en inflationsnedgång, säger Erik Thedéen.Det är välkommet. Det är bra, tillägger han.Utesluter inte sänkning Men några löften om räntesänkningar vill han inte ge. I stället håller han sig fast vid formuleringen “vi utesluter inte en räntesänkning under första halvåret”.Det ansvarsfulla är att ta in all information och göra den samlade bedömningen när vi träffas och inte att föregripa det, säger han. Han varnar även för att det är lätt att övertolka enskilda månadssiffror.Vi pratar om tiondelar bättre än förväntan. Man måste titta på innehållet i detta. Det är en analys vi ska göra och väga samman det med andra delar som har att göra med inflationstrycket och så får vi komma tillbaka med vår samlade bedömning när vi träffas här om två veckor, säger han. Nästa räntebesked ska meddelas av Riksbanken den 27 mars. Styrräntan väntas då lämnas oförändrad på 4,00 procent. Men det ska även presenteras en penningpolitisk rapport, med en inflationsprognos och en räntebana – det vill säga Riksbankens bedömning av hur styrräntan utvecklas framöver. Torsdagens SCB-siffror om inflationen i februari var en viktig pusselbit inför mötet.Riksbanken har bedrivit en åtstramande penningpolitik för att få ner inflationen. Så det här är en väldigt välkommen siffra för oss – även de siffror som under senare tid har pekat i den här riktningen, säger Thedéen.Ökad sannolikhet för sänkning Förste vice riksbankschef Anna Breman är också positiv om februariinflationen, enligt flera medier.Det stärker vår syn att vi är på väg mot en varaktigt låg och stabil inflation igen, säger hon till journalister på en konferens enligt Di.se. Sannolikheten för en räntesänkning i maj steg till omkring 75 procent i prissättningen på räntemarknaden efter inflationssiffran. Det kan jämföras med nivåer under 50 procent för bara två veckor sedan. Och bland storbankerna är det bara Handelsbankens ekonomer som just nu tror att Riksbankens första sänkning – efter räntechocken från 0 till 4,00 procent 2022-2023 – dröjer till juni. Resten tror på maj.Joakim Goksör/TTTobias Österberg/TTFakta: Inflationen i februari TT Inflationen sjönk till 4,5 procent i februari, enligt måttet KPI, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Ekonomerna hade i genomsnitt räknat med en prisökningstakt på 4,7 procent i februari, enligt Bloomberg. I januari låg inflationen, prisökningarna på årsbasis, på 5,4 procent. Inflationen, enligt måttet KPIF, rensat för ränteförändringar, föll till 2,5 procent, ner från 3,3 procent i januari. Det är det måttet som Riksbanken främst använder sig av. Målet är 2,0 procent. Även den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi, sjunker mer än väntat, till 3,5 procent, från 4,4 procent i januari.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS