News55

Toppjurister överkörda av hovrätten

Artikelbild
Karolina Palutko Maceus
Karolina Palutko Maceus
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 19 mars 2018

Några av Sveriges mest namnkunniga jurister kallades in för att lösa en tvist mellan SJ och Arriva. Nu sågas deras dom av Svea hovrätt som kommit fram till att skiljemännen gått utöver sitt uppdrag.

ANNONS
ANNONS

I över två år har en infekterad tvist rasat mellan SJ och järnvägsbolaget Arriva rörande det gemensamma bolaget Botniatåg och garantiåtaganden för Norrtågstrafiken.­ I en skiljedom förra våren segrade Arriva. SJ:s kostnader för att säkerställa ersättningstrafik förblev obetalda.

Men i ett färskt beslut från Svea hovrätt upphäver domstolen skiljedomen helt. Det är knappast något som hör till vanligheten, tvärtom sker det i ungefär bara 5 procent av fallen, enligt uppgifter till E55.

Och det är allvarlig kritik som riktas mot skiljenämnden. Hovrätten menar att den överskridit sitt uppdrag och prövat omständigheter som inte var stridiga mellan parterna.

”Skiljenämndens agerande utgör under alla förhållanden ett handläggningsfel som sannolikt inverkat på utgången i målet”, konstaterar Svea hovrätt.

Men det är inte bara själva upphävandet som är anmärkningsvärt. I skiljenämnden satt förutom advokat Björn Tude från Gernandt & Danielsson två av landets mest aktade och erfarna skiljemän, professor Erik Nerep och advokaten Axel Calissendorff.

Axel Calissendorff har kallats kungens egen husadvokat och har i flera sammanhang lyfts fram som en av landets tyngsta affäradvokater. Erik Nerep är knuten till Handelshögskolan i Stockholm och anlitas ofta som expert i olika tvister.

Nu kan skiljemännen både krävas på skadestånd för vårdslöshet och tvingas betala tillbaka en del av arvodet till parterna, enligt uppgifter till E55.

– Parterna har beställt en tjänst som inte är korrekt utförd eftersom domen inte står sig, säger en person med insyn i ärendet.

ANNONS

Trion har för närvarande inga kommentarer, hälsar Björn Tude som varit skiljenämndens ordförande.

På Arriva vill man inte kommentera huruvida man kommer kräva skadestånd eller inte.

– Vi har inga kommentarer, säger Arrivas kommunikationschef Christer Ekelund.

På SJ gläds man åt hovrättens dom.

– Vi är nöjda med hovrättens utslag som går helt i linje med vår inställning, säger Stephan Ray, presskommunikatör på SJ.

Hur mycket pengar tvisten handlade om vill ingen part uttala sig om och uppgifterna är också sekretessbelagda hos hovrätten. Men man har inte en tre man stark skiljenämnd om det inte handlar om betydande belopp.

Arriva ska ersätta SJ:s rättegångskostnader med nästan 300 000 kronor.

 

ANNONS

LÄS ÄVEN: 

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS