News55

Vad är skillnaden mellan pensionsförsäkring och kapitalförsäkring? - Pensionsekonomen svarar

Artikelbild
Rikard Jansson
Rikard Jansson
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 15 jan. 2021

Varannan vecka svarar pensionsekonom Mattias Munter på era frågor om sparande och pensioner. Vill du ställa en fråga till Mattias skickar du den till redaktion@news55.

ANNONS
ANNONS

Hej. Det är tuffa tider och jag oroar mig mycket för detta. Vaccinationer, sjukvård, arbetslöshet och företag som går i konkurs. Detta måste påverka statens ekonomi enormt. Kommer det finnas pengar kvar till våra pensioner? /Orolig

– Vårt pensionssystem är i huvudsak fristående från statens ekonomi så i den meningen kan du känna dig trygg med att det kommer finnas pengar för pensioner. Det är grundskydd i form av garantipensioner, bostadstillägg som direkt belastar statsbudgeten. Däremot så påverkar läget i ekonomin hur pensionerna utvecklas; dels genom inkomstutvecklingen och inbetalningar från alla som arbetar, dels genom premiepensionen som är kopplad till kapitalmarknaden. En utdragen lågkonjunktur med hög arbetslöshet kommer att dämpa inkomstutvecklingen och minska inbetalningarna till systemet, men det är långt ifrån att det inte skulle finnas några pengar kvar till våra pensioner. AP-fonderna ska också fungera som buffert för att klara pensionsutbetalningar under tuffa tider. Det jag själv kan påverka är att se över mitt eget sparande till pensionen. Behöver jag en extra krockkudde för att känna mig lite tryggare med att få en bra pension i framtiden så är det den bästa vägen. 

Hej Mattias, tack för din frågespalt! Jag har ca åtta år tills jag ska gå i pension. Jag har en ganska bra lön och två utflugna barn. Kan avsätta 3-4.000 kr i månaden i sparande. Hur skulle du rekommendera mig att planera mitt sparande? Har också en ganska stor bostadsrätt som jag planerar att byta till en mindre när jag går i pension. Vänlig hälsning Lena P

– Man brukar säga att det största lyftet i privatekonomin kommer när barnen flyttar hemifrån och det är ett utmärkt tillfälle att fokusera på sitt eget sparande, precis som du är inne på. 

– Rent generellt vad gäller sparande så är det viktigast att i första hand prioritera en buffert för de närmaste årens planerade och oförutsedda utgifter. En till tre månadslöner passar för de flesta och de pengarna passar bäst på ett bankkonto. När bufferten är på plats så kan du blicka framåt och jag tolkar din fråga som att det är pensionen som är syftet med sparandet. Då hade jag börjat med att logga in på minPension.se och titta på min pensionsprognos och fundera över hur väl den matchar vad jag vill ha att leva på som pensionär. 

– Ett sparande på 4 000 kronor per månad i åtta år skulle med 5% årlig avkastning kunna ge ett skattefritt tillskott varje månad på omkring 5 000 kronor under en tioårsperiod. Då har jag räknat på en kapitalförsäkring som är en vanlig sparform för den här typen av sparande. Jag kan inte ge några individuella råd om vad som är en lämplig placering för just dig med dina förutsättningar men behöver du hjälp med det rekommenderar jag dig att söka rådgivning på det sätt som passar dig bäst. Idag finns smidiga digitala tjänster som på Skandia exempelvis tar en kvart och ger bra underlag för dig att komma igång med ett lämpligt sparande. 

– Vad gäller bostaden så är det lite svårt att planera för hur mycket pengar det kommer att bli över att leva livet för när man byter till något mindre. Därför är det bäst att planera för en bra pension utan det tillskottet. 

Hej Mattias Munter, Läste artikeln “Skatteförändringarna som träder i kraft nästa år” på News55 och i en passus står det:  “För personer med inkomster mellan 11.000 och 17.000 kr från Allmän pension kan man få som högst 600 kr per månad i inkomstpensionstillägg.” … Jag har pension brutto 8.583 kr och netto 7.468 kr men inte fått ett öre i tillägg. Kan du förklara detta? MVH Gunnel 

ANNONS

– Jag kan inte svara säkert på om du kommer att ha rätt till inkomstpensionstillägget. Men förklaringen till att du inte sett något än är att tillägget kommer att börja betalas ut först från september i år. Jag vet att Pensionsmyndigheten jobbar febrilt med att få allting på plats i tid till hösten. 

Hej Mattias! Vad är skillnaden på en pensionsförsäkring och en kapitalförsäkring? Mvh Bengt

– Det korta svaret är beskattningen och uttagsreglerna där pensionsförsäkringen är mer reglerad. 

– Värdet på en pensionsförsäkring beskattas årligen mycket lågt. I dagsläget handlar det om en schablonskatt på 0,08% på kapitalet – oavsett hur avkastningen har varit under året. Utbetalningar från en pensionsförsäkring beskattas som inkomst och kan börja tidigast från 55 års ålder och måste vara under minst 5 års tid. Att utbetalningar inkomstbeskattas hänger ihop med att inbetalningar som gjorts varit avdragsgilla inom vissa ramar. Liknande regler gäller i princip för tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsförsäkringar. 

– Kapitalförsäkring är ett friare sparande där man inte kan göra några avdrag för inbetalningar men där alla utbetalningar också är skattefria. Det går att månadsspara eller placera större summor vid enskilda tillfällen. Värdet på kapitalförsäkringen beskattas även här årligen enligt en schablon som för 2020 innebär 0,375% på kapitalet. Det finns lite detaljregler för hur man ska ta hänsyn till inbetalningar under året men skatten hanteras och betalas av försäkringsbolaget så det är inget du själv behöver räkna på. Normalt betalas en kapitalförsäkring ut som ett engångsbelopp men om man vill finns möjlighet att använda den som en skattefri inkomstförstärkning med månadsvisa utbetalningar under fem års tid eller längre. Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande slopades för de allra flesta 2016 har kapitalförsäkringen blivit ett populärt alternativ för det egna pensionssparandet. 

Hej, rekommenderar du att man investerar i fonder eller i aktier närmaste halvåret? /Småspararen

– Så länge du har ett tillräckligt långt perspektiv på de pengar du vill spara är det alltid tillfälle att investera. Att försöka tajma marknaden är notoriskt svårt att lyckas med och det rekommenderar jag inte någon att försöka med. Investera är nyckelordet i din fråga, i kontrast till spekulation som kortsiktighet alltid innebär. Du bör åtminstone kunna titta fem till tio år framåt i tiden för att överväga aktier/aktiefonder för en större del av ditt sparande. 

– Valet mellan fonder och aktier handlar om din riskvilja, tid och intresse. Enskilda aktier innebär den högsta risken medan fonder är ett enkelt sätt att sprida riskerna. Om du är orolig för kortsiktig turbulens på börsen och det handlar om en större del av ditt sparande som ska investeras kan du göra det i delar under några månader eller upp till ett års tid. Sett över lång tid gör det troligen inte så stor skillnad på avkastningen men det kan kännas lättare att komma igång på det sättet. 

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rikard Jansson
Rikard Jansson

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Rikard Jansson

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

ANNONS